Đề thi học kì 1 Toán 12 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM năm 2020 - 2021

Trang 1
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG KIỂM TRA CUỐI HK I NĂM HỌC 2020-2021
ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TOÁN
(Đề thi có 7 trang) Khối 12 – Ban AB
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: Cho hàm số
( )y f x
có đạo hàm trên khoảng
K
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Nếu
( ) 0f x
với mọi
x
thuộc
K
thì hàm số
( )f x
đồng biến trên
K
.
B. Nếu
( ) 0f x
với mọi
x
thuộc
K
thì hàm số
( )f x
đồng biến trên
K
.
C. Nếu
( ) 0f x
với mọi
x
thuộc
K
thì hàm số
( )f x
đồng biến trên
K
.
D. Nếu
( ) 0f x
với mọi
x
thuộc
K
thì hàm số
( )f x
đồng biến trên
K
.
Câu 2: Cho hàm số
( )y f x
có đồ thị như hình vẽ. Hàm số
( )y f x
đồng biến trên khoảng nào
sau đây?
A.
3; 
. B.
; 2
. C.
4;0
. D.
; 4
.
Câu 3: Hàm số
4 2
4 3 2y x x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
0
. B.
3
. C.
1
. D.
2
.
Câu 4: Gọi
M
,
m
lần lượt giá trị lớn nhất, gtrị nhỏ nhất của hàm số
3 2
2 7y x x x
trên
đoạn
[ 2;1]
. Giá trị
Mm
bằng:
A.
32
. B.
8
. C.
16
. D.
32
.
Câu 5: Cho hàm số
( )y f x
lim ( ) 2
x
f x

lim ( ) 1
x
f x

. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng hai đường tiệm cận ngang là
2x
1x
.
C. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
D. Đồ thị hàm số đã cho có đúng hai đường tiệm cận ngang là
2y
1y
.
Câu 6: Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên dưới đây
Tải miễn phí tài liệu tại đây: https://vndoc.com/
Trang 2
Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
( )y f x
A.
2
. B.
1
. C.
4
. D.
3
.
Câu 7: Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ?
A.
3
3 1y x x
. B.
3
3 1y x x
. C.
3
3 1y x x
. D.
3
3 1y x x
.
Câu 8: Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên. Snghiệm dương của phương trình
2 ( ) 3 0f x
A.
3
. B.
0
. C.
2
. D.
1
.
Câu 9: Đồ thị hàm số
3
3 2y x x
cắt trục tung tại điểm có tọa độ là
A.
(0; 2)
. B.
(0; 2)
. C.
(2;0)
. D.
( 1;0)
.
Câu 10: Cho
a
là số thực dương. Biểu thức
2
3
3
a a
viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữa tỷ
A.
11
5
a
. B.
4
3
a
. C.
17
6
a
. D.
13
6
a
.
Câu 11: Cho
a
b
là hai số thực dương. Nếu
2020 2021
2021 2022
a a
2019 2020
log log
2020 2021
b b
thì khẳng định
nào sau đây là khẳng định đúng?
A.
1b a
. B.
1a
1b
. C.
1a
1b
. D.
1a b
.
Câu 12: Tập xác định của hàm số
1
3
( 2)y x
A.
( 2; ) 
. B.
(2; )
. C.
{ 2}
. D.
.
Câu 13: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực
?
A.
2
e
x
y
. B.
2
3
logy x
. C.
4
2
log 2 1y x
. D.
3
x
y
.
Câu 14: Phương trình
2
3 1 0
x
có tập nghiệm là
A.
{3}S
. B.
{ 2}S
. C.
{2}S
. D.
{0}S
.
Tải miễn phí tài liệu tại đây: https://vndoc.com/
Trang 3
Câu 15: Phương trình
2
log ( 1) 3
x
có nghiệm là
A.
8
x
. B.
2
x
. C.
5
x
. D.
7
x
.
Câu 16: Tập nghiệm của bất phương trình
1
2
log 1
x
A.
1
0;
2
. B.
1
0;
2
. C.
1
;
2

. D.
1
;
2

.
Câu 17: Tập xác định
của hàm số
3 1
x
y
A.
[0; )

. B.
( ;0)

. C.
( ;0]

. D.
(1; )

.
Câu 18: Cho khối lăng trụ
.
ABC A B C
có thể tích bằng
18
. Tính thể tích khối tứ diện
AA B C
.
A.
12
. B.
9
. C.
6
. D.
4
.
Câu 19: Cho hình nón chiều cao
4
h
bán kính đáy
3
r
. Diện tích xung quanh của hình
nón đã cho bằng
A.
5
. B.
12
. C.
15
. D.
4
.
Câu 20: Cho mặt cầu có bán kính là
2
a
. Tính diện tích của mặt cầu.
A.
2
16
a
. B.
2
4
a
. C.
2
8
a
. D.
2
3
4
a
.
Câu 21: Cho hàm số
3 2
1
( ) (2 3) 2020 2021
3
f x x mx m x m
. Có bao nhiêu giá trị nguyên của
tham số
m
để hàm số
( )
f x
nghịch biến trên
?
A.
4
. B.
5
. C.
3
. D.
2
.
Câu 22: Cho hàm số
3 2 2
3( 1) 3( 1)
y x m x m x
. Số giá trị của tham số
m
để hàm số đạt cực trị
tại điểm có hoành độ
1
x
A.
0
. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 23: Cho hàm số
3 2
3( 1) 3(7 3)
y x m x m x
. Số giá trị nguyên của tham số
m
để hàm số
không có cực trị
A.
1
. B.
4
. C.
2
. D.
3
.
Câu 24: Cho hàm số
( )
f x
đạo hàm
2
( ) ( 2) ( 3)
f x x x x
,
x
. Giá trị lớn nhất của hàm
số đã cho trên đoạn
[0;4]
bằng
A.
(2)
f
. B.
(3)
f
. C.
(0)
f
. D.
(4)
f
.
Câu 25: Biết rằng đồ thị hàm s
1
2
ax
y
bx
tiệm cận đứng
2
x
tiệm cận ngang
3
y
.
Hiệu
2
a b
có giá trị là
A.
5
. B.
0
. C.
4
. D.
1
.
Câu 26: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số
ax b
y
cx d
. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
Tải miễn phí tài liệu tại đây: https://vndoc.com/

Đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2020

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM năm 2020 bao gồm 50 câu trắc nghiệm Toán 12 có đáp án. Đây là tài liệu hay giúp các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi chính thức sắp tới đạt kết quả cao.

Nhằm mang đến cho các em học sinh tài liệu ôn thi học kì 1 lớp 12, VnDoc giới thiệu Bộ Đề thi học kì 1 lớp 12 với đầy đủ các môn, được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, cũng như các thầy cô giáo có tư liệu tham khảo ra đề thi.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 80
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm