Đề thi học kì 1 Toán 12 trường THPT Nguyễn Huệ, Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 - 2021

1/6 - Mã đề 193
SỞ GD&ĐT BÀ RỊA VŨNG TÀU
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
(Đề có 06 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TOÁN Khối 12
Thời gian làm bài : 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Giá tr lớn nhất của hàm số
32
54
yx x=−+
trên đoạn
[ ]
1; 3
bằng
A.
7
. B.
4
. C.
14
. D.
2
.
Câu 2. Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt?
A.
B.
11
. C.
10
D.
8
Câu 3. Cho hàm số
()y fx=
có bảng biến thiên như sau:
Tổng số đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đ th hàm số đã cho là
A.
2
. B.
1
. C.
3
. D.
4
.
Câu 4. Hàm s nào trong các hàm số dưới đây có cực tr?
A.
43yx
= +
. B.
3
21yx x=−− +
C.
2
yx x=
. D.
3
1yx= +
.
Câu 5. Tất cả các giá tr thc ca
m
sao cho
( )
1
33
m+
A.
1
m ≥−
. B.
0m
. C.
0m >
. D.
1m
<−
.
Câu 6. Trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây, hàm số nào có bảng biến thiên
như sau?
A.
42
1
33
4
yxx= +−
. B.
43
33y xx x=−+ +
.
C.
42
1
23
4
y xx= +−
. D.
32
34yx x=−+
.
Câu 7. Diện tích của mặt cầu có bán kính
R
A.
3
4SR
π
=
. B.
2
4
3
SR
π
=
. C.
2
SR
π
=
. D.
2
4SR
π
=
.
Mã đề 193
Tải miễn phí tài liệu tại https://vndoc.com/
2/6 - Mã đề 193
Câu 8. Đồ th của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?
A.
1
3
x
y

=


. B.
3
logyx
=
. C.
3
x
y =
. D.
1
3
log
yx=
.
Câu 9. Cho hàm số
( )
fx
có đồ th như hình vẽ bên.
Hàm s đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A.
(
)
3; 3
. B.
( )
2;0
. C.
( )
2;1
. D.
( )
0;3
.
Câu 10. Tổng các nghiệm của phương trình
2
2 15
99
xx
=
A.
. B.
3
. C.
2
. D.
5
.
Câu 11. Tính giá trị của biểu thức
( )
5 2020 5 5 2020 5
32
32
7 .7
7
A
+−
+
=
.
A.
6
7A =
. B.
9
7A =
. C.
2020
7A =
. D.
11
7A =
.
Câu 12. Tiệm cận đứng của đ th hàm số
23
2
x
y
x
−+
=
−+
A.
2x =
. B.
3x =
. C.
3x =
. D.
2
x
=
.
Câu 13. Trong không gian, cho tam giác
ABC
vuông tại
A
,
=AB a
5BC a=
. Khi quay tam giác
ABC
xung quanh cạnh góc vuông
AC
thì đường gấp khúc
ABC
tạo thành một hình nón. Thể tích của khối
nón được tạo thành bởi hình nón đó bằng
A.
3
23
3
a
π
. B.
3
2
3
a
π
. C.
3
3
a
π
. D.
2
2
3
a
π
.
Câu 14. Tìm nghiệm của phương trình
( )
+=
64
1
log 2 1
3
x
.
A.
=
2x
B.
= 4x
C.
=
3
2
x
D.
=
3
4
x
Câu 15. Ông Minh gửi
500
triệu đồng vào một ngân hàng với lãi sut
6% /
năm. Biết rằng nếu không rút
tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tin lãi s được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho năm tiếp
theo. Hỏi sau đúng 5 m, ông Minh được lĩnh số tin (c vốn ban đui) gần nhất vi s tiền nào dưới
đây, nếu trong khoảng thời gian này ông Minh không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi?
A.
650.000.000
đồng. B.
669.112.878
đồng.
C.
669.112.788
đồng. D.
669.121.788
đồng.
Tải miễn phí tài liệu tại https://vndoc.com/
3/6 - Mã đề 193
Câu 16. Tập xác định của hàm số
( )
5
2
12yxx
= −−
A.
( )
3; 4
. B.
{
}
\ 3; 4
. C.
(
)
( )
; 3 4;
−∞ +∞
. D.
{ }
\ 4;3
.
Câu 17. Tính thể tích
V
của khối chóp có đáy là hình vuông cạnh
4a
và chiều cao là
3
a
.
A.
3
6.Va=
B.
3
16 .
Va=
C.
3
48 .Va=
D.
3
12 .Va=
Câu 18. Đường cong trong hình bên là đồ th của hàm s nào sau đây?
A.
32
5y xx=−− +
. B.
32
35y xx= −+
. C.
42
2yx x= +
. D.
32
35yx x=−+
.
Câu 19. Cho hàm số bậc ba
()y fx=
có đồ th như hình bên
S nghiệm thc của phương trình
2 () 5 0
fx−=
là:
A.
0
. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 20. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham s
m
để hàm số
( )
32
1 31y x m x mx=−− + +
nghịch biến
trên
?
A.
3
. B.
2
. C.
6
. D.
7
.
Câu 21. Cho
,xy
là các s thực dương tùy ý. Đặt
3
logax=
,
3
log
by=
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
9
log
42
x ab
y

= +



. B.
9
log
22
x ab
y

= +



. C.
9
log
42
x ab
y

=



. D.
9
log
22
x ab
y

=



.
Câu 22. Đạo hàm của hàm số
y3
x
=
A.
3
ln 3
x
. B.
1
.3
x
x
. C.
3
x
. D.
3 ln 3
x
.
Câu 23. Phương trình
( )
2
22
log log 16 2 0
xx+ −=
tương đương với phương trình nào sau đây?
A.
2
22
log 4log 2 0xx −=
. B.
2
22
log log 6 0xx+ +=
.
C.
2
22
log 2 log 2 0xx+ −=
. D.
2
22
log log 2 0xx+ +=
.
Câu 24. Hình nào trong các hình sau không phải là hình đa diện?
A. Hình tứ giác. B. Hình lăng trụ. C. Hình tứ diện. D. Hình chóp.
Câu 25. Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng
2
A.
23
. B.
22
3
. C.
23
3
. D.
22
.
Câu 26. Đồ th hàm số
32
32 4y x xx
= + −+
không đi qua điểm nào sau đây?
A.
( 1;10)D
. B.
(1; 2)A
. C.
(0; 4)
C
. D.
(1;10)B
.
Tải miễn phí tài liệu tại https://vndoc.com/

Đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2020

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Nguyễn Huệ, Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, hệ thống kiến thức môn Toán lớp 12 học kì 1. Đây là tài liệu hay giúp các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi chính thức sắp tới đạt kết quả cao.

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 1 lớp 12 sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Đề thi học kì 1 lớp 12 với đầy đủ các môn, được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, cũng như các thầy cô giáo có tư liệu tham khảo ra đề thi.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Nguyễn Huệ, Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 154
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm