Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe số 1

Đề thi Anh văn lớp 2 học kỳ 2 có đáp án

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 2 có file nghe và đáp án chi tiết dưới đây nằm trong bộ Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án được biên tập bám sát chương trình tiếng Anh lớp 2 đã học giúp học sinh lớp 2 ôn tập những kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

* Xem thêm: Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 2 i-Learn Smart Start năm 2021 số 3

Part A: Listening

Click để nghe

Question 1: Listen and circle A, B or C. there is an example

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe số 1

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe số 1

Question 2: Listen and tick. There is an example.

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe số 1

Question 3. Listen and colour the right pictures. There is an example

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe số 1

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe số 1

Question 4: Listen and write the letters. Then circle the right picture. There is an example

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe số 1

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe số 1

Part B: Reading and write

Question 5. Read and circle. There is an example

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe số 1

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe số 1

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe số 1

Question 6 . Re-order the words. There is an example

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe số 1

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe số 1

Transcripts - Nội dung bài nghe

Question 1: Listen and circle the picture. There is an example

0. umbrella

1. Watch

2. I like yogurt

3. Well

4. Can you see the window? Yes I can

5. Do you like the monkeys? No, I don’t but I like the zebras

Question 2: Listen and tick.

0. UMBRELLA

1. Look! A zip

2. I have a pretty violet

3. Look! A vase

4. I like my yo-yo

5. This is a watermelon

Question 3: Listen and colour the correct picture

0. Look! A box

1. A pretty violet

2. Number 6

3. Look! The funny zebra

4. What toys do you like? I like the yo-yos

5. A well

Question 4: listen and write the letter

1. wW

2. Look at the letter Y-m2

3. What’s sound of this letter? It makes V sound –m4

4. Let’s write the letter S on your notebook- m3

5. Letter W with w sound- m3

6. Look at letter Z on the board-m4

ĐÁP ÁN

Question 1: Listen and circle A, B or C ( 1,25 pts)

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - B;

Question 2: Listen and tick (1,25pts)

1 - zip; 2 - violet; 3 - vase; 4 - Yo-yo; 5 - watermelon;

Question 3: Listen and colour the right pictures (1,25pts)

1 - B; 2 - B; 3 - A; 4 - A; 5 - B;

Question 4.Listen and write the letters. Then circle the right picture (1,25pts)

2. Yy- yogurt

3. Vv-violet

4.Ss

5. Ww

6.Zz

Question 5. Read and circle (1pt)

1 - A; 2 - C; 3 - D; 4 - D;

Question 6. Re-order the words (1pt)

1 - box; 2 - vase; 3 - yogurt; 4 - watch;

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 2 có file nghe số 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
10 13.288
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm