Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 5

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đ THI CUI HC KÌ 2 LP 2 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
PART A. LISTENING
Question 1. Listen and write the letters. The circle the right picture. (Nghe viết chữ
cái . Khoanh tròn hình đúng ) (1,5 pts)
1....................
.
a b c
2....................
.
a b c
3....................
.
a b c
4....................
.
a b c
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5....................
.
a b c
6....................
.
a b c
Question 2. Listen and circle. (Nghe khoanh tròn) (1 pt)
1
a b c d
2
a b c d
3
a b c d
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4
a b c d
5
a b c d
Question 3. Listen and complete (Nghe hoàn thành câu ) (2pt)
1. I have a ......................................................... It’s yellow.
2. Look! A ........................................................... on a zebra.
3. This is my pretty ..................................................................
4. Where is the .......................................................................?
5. Stop the ............................................!
PART B. READING AND WRITING
Question 4. Circle the correct picture (Khoanh tròn vào hình đúng) (1pt)
U
1.
Y
2.
3.
2.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 học kì 2

Đề kiểm tra chất lượng cuối kì 2 môn Tiếng Anh có file nghe và đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm lớp 2 môn Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 2 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 5. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 2.336
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm