Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 9

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 học kì 2

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 2 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm lớp 2 môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình đã học tại Nhà trường giúp học sinh lớp 2 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Question 1 (2,5 điểm). Read and match (nối ô ở cột A với ô thích hợp ở cột B)

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Question 2 ( 2,5 điểm). Write the correct words with the picture

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Question 3 (2 điểm). Look at the pictures then circle the correct answer (nhìn tranh rồi khoanh tròn vào đáp án đúng).

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Question 4 (3 điểm). Look at the pictures then fill the missing words in the blank (Nhìn tranh rồi điền từ còn thiếu vào chỗ chấm).

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

ĐÁP ÁN

Question 1: 1. B 2. A 3. C 4. D 5. E

Question 2: 1. Grape 2. Cook 3. Flower 4. dress 5. boy

Question 3: 1. one 2. six 3. four 4. seven

Question 4: 1. car 2. cat/ kitten 3. apple 4. dog 5. apple 6. clock

Tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 9. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 3.575
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm