Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 năm học 2013 - 2014 trường THPT Bắc Trà My, Quảng Nam

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Lịch Sử

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 năm học 2013-2014 trường THPT Bắc Trà My, Quảng Nam là đề thi thử học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 có đáp án dành cho các bạn học sinh lớp 12 tham khảo chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới cũng như kì thi THPT Quốc gia môn Lịch sử. Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo.

70 Câu hỏi ôn tập Lịch sử

Đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 12 năm học 2013-2014 trường THPT Bắc Trà My, Quảng Nam

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Bắc Trà My, Quảng Nam năm học 2013 - 2014

Nội dung đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12:

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 12
Năm học: 2013- 2014
Môn: LỊCH SỬ
Thời gian: 60 phút (không tính thời gian giao đề)

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (7,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9 - 1960) họp trong bối cảnh lịch sử như thế nào? Nêu nội dung và ý nghĩa của Đại hội.

Câu 2 (4,0 điểm)

Đảng ta đã căn cứ vào điều kiện lịch sử như thế nào để đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam? Nội dung kế hoạch đó là gì? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên.

B. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

Học sinh chỉ được làm một trong hai câu sau (câu 3.a hoặc câu 3.b)

Câu 3.a. Theo chương trình Chuẩn

Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975). Nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Câu 3.b. Theo chương trình Nâng cao

Điểm giống và khác nhau (về âm mưu, thủ đoạn, quy mô) của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ là gì?

--- Hết ---

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12

Câu 1 (3,0 điểm) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9 - 1960) họp trong bối cảnh lịch sử như thế nào? Nêu nội dung và ý nghĩa của Đại hội.

* Bối cảnh lịch sử

- Đến năm 1960, cách mạng hai miền Bắc – Nam có những bước tiến quan trọng:

 • Ở miền Bắc: CM XHCN đạt nhiều thành tựu quan trọng ...;
 • Ở miền Nam: phong trào “Đồng Khởi” đã nổ ra và thắng lợi, cách mạng đang chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công;

- Để đề ra đường lối cách mạng cho cả nước và cách mạng mỗi miền trong tình hình mới; Đảng Lao động Việt Nam đã tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III từ ngày 05 – 10/9/1960 ở Hà Nội.

* Nội dung

 • Đại hội đề ra nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước và nhiệm vụ cách mạng từng miền; chỉ rõ vị trí, vai trò của cách mạng từng miền, mối quan hệ giữa cách mạng hai miền;
 • CM XHCN ở miền Bắc có vai trò quyết định nhất ...;
 • CM DTDCND ở miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp ...;
 • CM hai miền có mối quan hệ gắn bó mật thiết và tác động lẫn nhau nhằm ...;
 • Đối với miền Bắc, Đại hội khẳng định ...;
 • Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, ... Bầu BCHTW mới của Đảng, bầu Bộ Chính trị....

* Ý nghĩa:

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng là mốc đánh dấu bước phát triển trong quá trình lãnh đạo của Đảng ta;
 • Nghị quyết của Đại hội là “nguồn ánh sáng mới, lực lượng mới cho toàn Đảng và toàn dân ta xây dựng thắng lợi CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà”.

Câu 2: Đảng ta đã căn cứ vào điều kiện lịch sử như thế nào để đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam? Nội dung kế hoạch đó là gì? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên.

* Điều kiện lịch sử

 • Sau Hiệp định Pari, nhất là từ cuối năm 1974 - đầu năm 1975, tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng, ...;
 • Thực tế sau thắng lợi ở Phước Long (01/1975) chỉ rõ sự lớn mạnh và khả năng thắng lớn của quân ta, sự suy yếu và bất lực của quân đội Sài Gòn ...

* Nội dung kế hoạch

 • Bộ Chính trị TW Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976;
 • Bộ Chính trị nhận định “ cả năm 1975 là thời cơ” và chỉ rõ “nếu thời cơ đến ...”
 • Cần phải tranh thủ thời cơ đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại ....

* Chiến dịch Tây Nguyên (4/3 – 24/3)

- Diễn biến: (1,25 đ) Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng …

 • 4/3 ta đánh nghi binh …
 • 10/3 quân ta tiến công Buôn Ma Thuột …
 • 14/3, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh …

- Kết quả: Đến ngày 24/3/1975, Tây Nguyên rộng lớn với hơn 60 vạn dân được giải phóng…

- Ý nghĩa: Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn mới: từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam.

Đánh giá bài viết
5 5.437
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 12 Xem thêm