Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 - 2016 có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 9 nhằm học tốt môn Lịch sử, ôn tập lại kiến thức và tự luyện tập nhằm đạt điểm cao trong các bài thi giữa kì, thi cuối kì. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 - 2016

PHÒNG GD-ĐT CAM LỘ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN LỊCH SỬ - LỚP 9
NĂM HỌC 2015- 2016
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3,0 điểm) Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu 2: (3,0 điểm) Trình bày diễn biến, kết quả Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954?

Câu 3: (4,0 điểm) Cuộc tổng tiến công nổi dậy Mùa xuân 1975 gồm những Chiến dịch nào? Em hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Nguyễn Văn Tư, Mỏ Cày Bắc năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Bình Giang, Hòn Đất năm 2015 - 2016

Câu 1:

 • Sau 10 năm tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc đồng thời đó là cơ sở lý luận của Đảng sau này.
 • Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập của Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin vào nước ta thông qua sách báo, Nhân đạo, Đời sống công nhân, Báo án chế độ thực dân Pháp, Đường cách mệnh.
 • Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin chuẩn bị cho việc thành lập Đảng.
 • Đến 1929 ba tổ chức Cộng sản ra đời ngòai những đóng góp cho phong trào cách mạng, ba tổ chức này cản trở không ít cho sự phát triển của cách mạng... Yêu cầu của lịch sử cần phải có một Đảng Cộng sản thống nhất trong cả nước.Với thiên tài và uy tín Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất ba tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930)
 • Tóm lại: Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 2:

a) Diễn biến

 • Đợt 1 (13-3 đến 17-3-1954): Ta tấn công tiêu diệt Him Lam và phân khu Bắc, 2000 tên địch bị loại khỏi vòng chiến đấu.
 • Đợt 2 (30-3 đến cuối tháng 4-1954): Ta tấn công phía Đông Bắc và khu trung tâm (D1, C1, A1.....) cuộc chiến diễn ra giằng co, quyết liệt.
 • Đợt 3 (1-5 đến 7-5-1954): Ta đồng loạt tấn công Khu Trung Tâm, đến 17h 30 phút chiến sự kết thúc: Tướng Đcát-xtri cùng toàn bộ Tham mưu đầu hàng, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.

b) Kết quả

 • Tướng Đcát-xtri bị bắt sống
 • 16200 tên dịch bị loại khỏi vòng chiến đấu,
 • Bắn rơi 62 máy bay, phá hủy toàn bộ phương tiện chiến tranh
 • Góp phần quyết định cho việc ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ sau này.

Câu 3:

a) Gồm những chiến dịch

 • Chiến dịch Tây nguyên (10-3 đến 24-3-1975)
 • Chiến dịch Huế - Đà nẵng (21-3 đến 29-3-1975).
 • Chiến dịch Hồ Chí Minh (17h 26-4 đến 11h 30 phút 30-4-1975)

b) Ý nghĩa lịch sử

 • Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc 21 năm chống Mỹ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc...
 • Mở ra ra kỷ nguyên mới cho dân tộc: độc lập - thống nhất - đi lên chủ nghĩa xã hội ...
 • Là trang sử chói ngời nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta...
 • Đây là cuộc chiến tranh có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, tâm lý nước Mỹ "Hội chứng chiến tranh Việt Nam"
 • Nó là nguồn cổ vũ lớn lao đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới...
 • Là thắng lợi có tính thời đại sâu sắc, là chiến công vĩ đại của thế kỷ XX

c) Nguyên nhân thắng lợi

 • Nhờ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng với đường lối quân sự, chính trị đúng đắn...
 • Nhờ tinh thần yêu nước, đoàn kết, không sợ hy sinh, gian khổ được phát huy cao nhất trong cả nước.
 • Nhờ sự lớn mạnh của Miền Bắc XHCN, là hậu phương vững chắc cho cách mạng miền nam...
 • Nhờ có sự đoàn kết của 3 nước Đông dương...
 • Nhờ sự giúp đỡ của các nước XHCN và lực lượng hòa bình dân chủ thế giới..
Đánh giá bài viết
1 1.956
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Lịch Sử

  Xem thêm