Đề thi học kì 2 Sử 9 năm 2023 có đáp án - Đề 1

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Lịch sử có đầy đủ đáp án và ma trận, là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao. Mời các bạn tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Ma trận đề thi học kì 2 Sử 9

Chủ đề/bài

Các cấp độ tư duy

Tổng số câu- Điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954

- Trình bày được diễn biến Điện Biên Phủ 1954

-Hiểu được việc Đảng ta đẩy mạnh kháng chiến toàn diện.

-Hiểu được phương châm chiến lược của ta trong Đông Xuân 1953-1954.

- Hiểu được ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống Pháp

- Đánh giá, ghi nhớ công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc kháng chiến

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ: %

2

1,0

10

2

1,0

10

1

2,0

20

1

1,0

10

Số câu:6

Số điểm:

5,0= 50%

2. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975.

- Biết được tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ ne vơ.

-Trình bày được hoàn cảnh, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của phong trào “Đồng Khởi” 1959-1960).

- So sánh “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam.

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ: %

2

1,0

10

1

2,0

20

1

2,0

20

Số câu: 4

Số điểm:

5,0=50%

T số câu:

T số điểm:

Tỉ lệ: %

5

4

40%

3

3

30%

1

2

20%

1

1

10%

T.Số câu:10

T.Số điểm: 10=100%

Đề thi Sử học kì 2 lớp 9

ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO HỌC KỲ II

NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 9

Thời gian làm bài: 45’

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 Đ) Chọn phương án đúng nhất ( Mỗi câu đúng được 0,5đ)

Câu 1: Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu vào thời gian nào?

A. Ngày 13/3/1945.

B. Ngày 1/5/1954.

C. Ngày 13/3/1954.

D. Ngày 7/5/1954.

Câu 2: Pháp bố trí Điện Biên Phủ thành một hệ thống phòng ngự mạnh gồm

A. 49 cứ điểm và 3 phân khu.

B. cụm 50 cứ điểm và 3 phân khu.

C. 48 cứ điểm và 2 phân khu.

D. cụm 49 cứ điểm và 5 phân khu.

Câu 3: Đường lối kháng chiến toàn diện của ta chủ yếu quyết định ở mặt trận nào?

A. Quân sự. C. Chính trị.

B. Kinh tế. D. Ngoại giao.

Câu 4 : Phương châm chiến lược của ta trong Đông Xuân 1953-1954 là gì?

A. Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, đánh nhanh, thắng nhanh.

B. Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, đánh chắc, thắng chắc.

C. Đánh vào những nơi ta cho là chắc thắng.

D. Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, đánh ăn chắc, đánh chắcthắng .

Câu 5: Miền Bắc hoàn toàn giải phóng vào thời gian nào?

A. Tháng 10/1954 C. Tháng 5/1954

B. Tháng 10/1955 D. Tháng 5/1955

Câu 6: Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau 1954 là gì?

A. Tiếp tục đấu tranh vũ trang chống thực dân Pháp

B. Đấu tranh chống Mĩ-Diệm, đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, bảo vệ hòa bình.

C. Bảo vệ miền Bắc, để miền Bắc đủ sức chi viện cho miền Nam.

D. Chống “tố cộng, diệt cộng”, đòi quyền tự do, dân chủ.

II. TỰ LUẬN: (7,0Đ)

Câu 1: (2,0 đ) Trình bày hoàn cảnh, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của phong trào “Đồng Khởi” (1959-1960)?

Câu 2: (2,0 đ) Phân tích ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống Pháp(1945-1954)?

Câu 3: (2,0 đ) So sánh “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam?

Câu 4: (1,0 đ) Hãy đánh giá công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp?

------------------------- Hết -----------------------

Đáp án đề thi học kì 2 Sử 9

Câu

Nội dung

Điểm

I.TN

(3,0 )

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

A

A

D

D

B

(3,0)

II.TL

(7,0)

Câu: (2,0 đ)

- Hoàn cảnh: tháng 5/1959, Mĩ-Diệm thực hiện đạo luật 10/59, khủng bố tàn bạo phong trào cách mạng miền Nam.

- Diễn biến:

+ Đầu năm 1959, Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 15 họp và xác định rõ con đường cách mạng miền nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.

+ Ngày 17/1/1960 nhân dân Bến Tre đã đồng loạt nổi dậy lật đổ từng mảng lớn bộ máy cai trị.

- Kết quả: Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.

- Ý nghĩa: Tạo ra bước nhảy vọt, chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

(0,5)

(0,25)

(0,25)

(0,5)

(0,5)

Câu 2: (2,0 đ)

* Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954):

- Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN.

- Gíang một đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược và nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, làm tan rã hệ thống thuộc địa cũ; cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

(1,0)

(1,0)

Câu 3: (2,0 đ)

* Giống:

Là chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ do Mĩ chỉ huy cùng với các vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện chiến tranh của Mỹ

* Khác:

- “Chiến tranh đặc biệt”: được tiến hành bằng quân đội tay sai Ngụy Sài Gòn

- Còn “chiến tranh cục bộ” được tiến hành bằng quân đội Mĩ, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn, lúc cao nhất lên tới 1,5 triệu quân

(1,0)

(0,5)

(0,5)

Câu 4: (1,0 đ)

Học sinh nêu được công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

(1,0)

Trên đây là Đề thi học kì 2 Sử 9 - Đề 1. Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 9 sắp tới, các em học sinh cần ôn tập theo đề cương, bên cạnh đó cần thực hành luyện đề để làm quen với nhiều dạng đề khác nhau cũng như nắm được cấu trúc đề thi. Chuyên mục Đề thi học kì 2 lớp 9 trên VnDoc tổng hợp đề thi của tất cả các môn, là tài liệu phong phú và hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề. Đây cũng là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề. Mời thầy cô và các em tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 461
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Lịch Sử

    Xem thêm