Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học số 1 Ân Đức, Bình Định năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học số 1 Ân Đức, Bình Định năm học 2016 - 2017 có đáp án kèm theo cùng với dạng bài tập trọng tâm giúp các em học sinh củng cố kiến thức hệ thống lại các dạng bài tập ôn thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo tải về chi tiết có bảng ma trận đề thi theo Thông tư 22.

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22 - Đề số 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 năm học 2016 - 2017 - Đề số 1

Trường TH số 1 Ân Đức

Học sinh lớp: 4…

Họ và tên:……………………..

………………………….……

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2

Năm học: 2016 - 2017

Môn: TOÁN - Lớp 4

Thời gian: 40 phút

Giám thị 1

Giám thị 2

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Khoanh tròn trước câu trả lời đúng.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 3. Hình vuông có cạnh 12cm. Vậy diện hình vuông là: (0,5 điểm)

a. 72 cm2 b. 104 m c. 144 cm2 d. 48 cm2

Bài 4. Số nào vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho 5 là: (0,5 điểm)

a. 753 b. 573 c. 375 d. 357

Bài 5. 4 giờ 24 phút = ............. phút. ( 0,5 điểm)

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn...................................

B. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)

Bài 1. Tính (2 điểm)

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức: (1 điểm)

1001 + 305 x 52 =..........................

=..........................

Bài 3. Tìm y ( 1 điểm)

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 4. (2 điểm) Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 125 cm, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính chiều dài và rộng của chữ nhật đó?

Giải
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Bài 5. Hiệu của hai số là số lớn nhất có hai chữ số. Số bé bằng 4/7 số lớn. Tìm 2 số đó?

Giải
.......................................................................................
.......................................................................................

ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
Năm học: 2016 - 2017
Môn: TOÁN - Lớp 4

A. Phần trắc nghiệm

Bài 1. d

Bài 2. b

Bài 3. c

Bài 4. c

Bài 5. 264 phút

Bài 6. 1/2, 5/6, 7/12

B. Phần tự luận

Bài 1. Mỗi bài đúng đạt 0,5 điểm.

Nếu quy đồng đúng mà thực hiện sai sẽ không đạt điểm.

Bài 2. Thực hiện đúng đạt 1 điểm.

1001 + 305 x 52 = 1001 + 15860 (0,5đ)

= 16861 (0,5đ)

Bài 3. Đúng đạt 1 điểm

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 4. HS giải đúng đạt 2đ

Tổng số phần bằng nhau là

2 + 3 = 5 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là

125 : 5 x 2 = 50 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là

125 : 5 x 5 = 75 (m)

Đáp số: Chiều rộng: 50m

Chiều dài: 75m

Bài 5: Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Vậy hiệu của 2 số đó là 99 (0.25đ)

Hiệu số phần bằng nhau: 7 – 4 = 3 (phần) (0,25 đ)

Số lớn là:

99 : 3 x 7 = 231

Số bé là

231 – 99 = 132 0,25đ

Đáp số: Số bé: 132

Số lớn: 231

Đánh giá bài viết
1 1.918
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán Xem thêm