Đề thi học kì I môn Lịch sử lớp 11 cơ bản (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)

Đề thi học kì I môn Lịch sử lớp 11

Đề thi học kì I môn Lịch sử lớp 11 cơ bản (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013) có đáp án để bạn đối chiếu kết quả. Hi vọng rằng với đề thi học kì 1 lớp 11 này sẽ giúp bạn có được kết quả cao trong kì thi học kì 1 sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Lịch sử lớp 11

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

(Đề thi số 01)

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012- 2013
Môn: Địa lý - Lớp 11 Cơ bản
Dành cho tất cá các lớp (trừ lớp 11 Sử)

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Buổi thi: Tiết 1 buổi Sáng ngày 17/12/2012

Câu 1 (3.0 điểm)

Hãy phân tích những nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Câu 2 (3.0 điểm)

Hãy nêu diễn biến giai đoạn 1 của Chiến tranh thế giới thứ nhất và nhận xét?

Câu 3 (4.0 điểm)

Vì sao nước Nga phải chuyển từ cuộc cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa năm 1917? Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga?

Đáp án đề thi học kì I môn Lịch sử lớp 11

Câu 1 (3.0 điểm)

 • Nguyên nhân sâu xa:
  • Mâu thuẫn giữa các nước về vấn đề thuộc địa
  • Mâu thuẫn giữa Anh - Đức,... sự hình thành hai khối đế quốc đối lập,...
  • Đã xảy ra những cuộc chiến tranh cục bộ,...
 • Nguyên nhân trực tiếp:
  • Vụ ám sát Thái tử Áo - Hung,...

Câu 2 (3.0 điểm)

 • Diễn biến các mốc: 28-7-1914 : Chiến tranh bùng nổ (0,5đ); 1915....Sử dụng vũ khí hiện đại (0,5đ); 1916....Hai bên lui về thế cầm cự ....
 • Tại các nước tham chiến: Đời sống nhân dân lao động khốn cùng,...
 • Tình thế cách mạng xuất hiện ở nhiều nước,...
 • Bọn trùm công nghiệp chiến tranh giàu lên nhanh chóng nhờ buôn bán vũ khí,...

Câu 3 (4.0 điểm)

 • Sau cách mạng tháng Hai nước Nga song song tồn tại hai chính quyền,....
 • Nước Nga vẫn tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhât, nhân dân cực khổ,...
 • Chính quyền vẫn chưa hoàn toàn thuộc về tay giai cấp vô sản; Quyền lực chủ yếu vẫn thuộc về tay giai cấp tư sản,...
 • Đảng Bôn sê vích quyết định chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng XHCN

* Ý nghĩa

 • Đối với nước Nga: Làm thay đổi tình hình đất nước,... làm thay đổi số phận hàng triệu con người Nga, mở ra một kỷ nguyên mới,...
 • Đối với thế giới: Làm thay đổi cục diện thế giới, có ảnh hưởng đến phong trào cách mạng thế giới,..
Đánh giá bài viết
3 9.995
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm