Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính Casio cấp tỉnh Đăk Nông môn Toán lớp 9 (2008 - 2009) Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính Casio

Giới thiệu

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính Casio cấp tỉnh Đăk Nông môn Toán lớp 9

Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính Casio cấp tỉnh Đăk Nông môn Toán lớp 9 năm học 2008 - 2009 là tài liệu tham khảo hay giúp các em ôn luyện và củng cố kiến thức, sẵn sàng cho kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS sắp tới.

Đề thi học sinh giỏi giải toán trên Máy tính cầm tay tỉnh Thừa Thiên Huế - Khối 9 (2009 - 2010)

Đề thi học sinh giỏi giải toán trên Máy tính cầm tay tỉnh Thừa Thiên Huế - Khối 8 (2009 - 2010)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TỈNH ĐĂK NÔNG

(Đề thi chính thức)

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN
MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2008 - 2009
MÔN: TOÁN LỚP 9 THCS

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 10/2/2009

Quy định:

1/ Thí sinh được sử dụng hai loại máy tính CASIO fx-500MS và CASIO fx-570 MS, hoặc các loại máy có chức năng tương đương.

2/ Nếu không yêu cầu thêm hãy tính chính xác đến 4chữ số thập phân (ghi vào ô kết quả tất cả những chữ số đọc được trên màn hình)

3/Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi này. Nếu khung làm bài không đủ thì có thể làm tiếp ở mặt sau trang đề (lưu ý ghi rõ câu).


Bài 1:
(2 điểm). Biết:

 Đề thi giải toán trên Máy tính Casio môn Toán lớp 9

Tìm các số tự nhiên a, b, c, d, e, f, g.

Bài 2: (2 điểm)

a) Tìm ƯCLN và BCNN của 227285032 và 3896202912.

b) Tìm các ước nguyên tố của A = 19213 + 21473 + 25993

Bài 3: (2 điểm):

Cho đa thức P(x) = x+ ax+ bx+ c0+ dx + e và cho biết P(1)  7, P(2) = 16, P(3) = 31, P(4) = 52, P(5) = 79.

Tính P(6), P(7), P(8), P(9), P(10), P(11)

Bài 4: (2 điểm):

a. Dân số của một thành phố năm 2008 là 350.000 người. Hỏi năm học 2008-2009, có bao nhiêu học sinh lớp 1 đến trường, biết trong 10 năm trở lại đây tỉ lệ tăng dân số mỗi năm của thành phố là 1,4% và thành phố thực hiện tốt chủ trương 100% trẻ em đúng độ tuổi đều đến lớp 1? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

b. Nếu đến năm học 2016-2017, thành phố chỉ đáp ứng được 120 phòng học cho học sinh lớp 1, mỗi phòng dành cho 35 học sinh thì phải kiềm chế tỉ lệ tăng dân số mỗi năm là bao nhiêu, bắt đầu từ năm 2008? (Kết quả lấy với 2 chữ số ở phần thập phân)

Bài 5: (2 điểm)

Cho ba hàm số: Đề thi giải toán trên Máy tính Casio môn Toán lớp 9

a) Vẽ đồ thị của ba hàm số trên mặt phẳng tọa độ của Oxy.

b) Tìm tọa độ giao điểm A(xA, yA) của hai đồ thị hàm số (1) và (2); giao điểm B(xB, yB) của hai đồ thị hàm số (2) và (3); giao điểm C (xC, yC) của hai đồ thị hàm số (1) và (3) (kết quả dưới dạng phân số hoặc hỗn số).

c) Tính các góc của tam giác ABC (lấy nguyên kết quả trên máy).

d) Viết phương trình đường thẳng là phân giác của góc BAC (hệ số góc lấy kết quả với hai chữ số ở phần thập phân)

Đề thi giải toán trên Máy tính Casio môn Toán lớp 9

Bài 6: (2 điểm)

Cho ba đường tròn với ba tâm A, B,C tiếp xúc nhau và cùng tiếp xúc với một đường thẳng (như hình vẽ). Biết bán kính của đường tròn tâm A và tâm B lần lượt là R1 = 25,68cm và R= 46,75cm. Tính gần đúng bán kính R của đường tròn tâm C.

Đề thi giải toán trên Máy tính Casio môn Toán lớp 9

Bài 7: (2 điểm)

Cho P(x) = x+ ax+ bx – 1.

a) Xác định số hữu tỉ a và b với sao cho P(x)= 0.

b) Với giá trị a, b tìm được hãy tìm các nghiệm còn lại của P(x).

Bài 8: (2 điểm)

Cho điểm E nằm trên cạnh AC của tam giác ABC. Qua E kẻ ED, EF lần lượt song song với BC và AB (D thuộc AB; F thuộc BC). Đặt diện tích các tam giác ADE và CEF lần lượt là S1 và S2. Tính diện tích tam giác ABC, biết S1 = 101cm2; S= 143cm2.

Bài 9: (2 điểm)

Cho Đề thi giải toán trên Máy tính Casio môn Toán lớp 9

a. Tính un+2 theo un+1 và un

b. Tính u24, u25, u26

Bài 10: (2 điểm)

Giải phương trình: Đề thi giải toán trên Máy tính Casio môn Toán lớp 9

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính Casio cấp tỉnh Đăk Nông môn Toán lớp 9 (2008 - 2009) để xem.

Tham khảo thêm nội dung liên quan

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Lớp 9