Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Tiền Giang năm 2012 - 2013 môn GDCD - Có đáp án

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TIỀN GIANG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 THCS CẤP TỈNH
Năm học: 2012 - 2013

MÔN THI: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 20/03/2012

Câu 1: (5,5 điểm)

Hãy nêu những nguyên nhân và tác hại của việc lạm dụng, nghiện ma túy và các chất gây nghiện?

Câu 2: (2,5 điểm)

Trình bày nội dung thuật ngữ năng lực trách nhiệm pháp lí và các biện pháp tư pháp?

Câu 3: (2,0 điểm) Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp 1992, anh (chị) bổ sung các cơ quen có thẩm quyền ban hành các văn bản dưới đây:

a. Hiến pháp;

b. Luật Doanh nghiệp;

c. Luật Giáo dục;

d. Quy chế thi tuyển sinh Đại học - Cao Đẳng;

đ. Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

e. Nội quy trường học;

f. Nghị định số 34/2010 về xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

g. Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

Câu 4: (5,0 điểm)

Hôn nhân là gì? Những quy định của pháp luật nước ta về hôn nhân? Hãy giải thích rõ trường hợp những người có họ trong phạm vi ba đời là những người nào?

Câu 5: (2,0 điểm)

Người sử dụng lao động ra quyết định kỷ luật sa thải người lao động mà không có ý kiến của tổ chức công đoàn cơ sở thì quyết định kỷ luật đó có được coi là hợp pháp và có giá trị không? Vì sao?

Câu 6: (3,0 điểm)

Ở lớp 6, 7, 8 anh (chị) đã học, các quyền nào của công dân? Vì sao công dân có được những quyền đó?

Đánh giá bài viết
17 6.431
Sắp xếp theo

Thi học sinh giỏi lớp 9

Xem thêm