Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán năm 2014 - 2015 trường THCS Ngô Mây, Đắk Lắk

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán năm 2014 - 2015 trường THCS Ngô Mây, Đắk Lắk là đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm dành cho các em học sinh từ lớp 5 lên lớp 6. Đề thi có kèm theo đáp án, hi vọng giúp các em tự ôn tập và kiểm tra kiến thức hiệu quả hơn. Mời các em cùng tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán năm 2014-2015 trường THCS Tân Trường, Hải Dương

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán năm 2013-2014 trường THCS Quất Động, Hà Nội

Phòng GD- ĐT Buôn Hồ
TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY

ĐỀ KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM HỌC 2014-2015
Môn: Toán; Lớp 6.
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (1 điểm) Cho A = {0; 1; a ; b}.

Điền kí hiệu (∈, ) thích hợp vào ô vuông:

a) b A; b) 0 A; c) a A; d) 2 A.

Bài 2: (3 điểm) Cho các tập hợp:

A = {x ∈ N / x < 6}.

B = {x ∈ N / x là số lẻ có một chữ số}.

a) Hãy viết tập hợp A, B bằng cách liệt kê các phần tử của chúng.

b) Viết tập hợp C các số tự nhiên thuộc A mà không thuộc B.

c) Viết tập hợp D các số tự nhiên thuộc B mà không thuộc A.

d) Viết tập hợp E các số tự nhiên thuộc ít nhất một trong hai tập hợp A và B.

e) Viết tập hợp F các số tự nhiên thuộc tập hợp A đồng thời thuộc tập hợp B.

Bài 3: (1 điểm)

a) Viết số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số khác nhau.

b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau.

Bài 4: (3 điểm) Tính nhanh:

a) 33 + 18 + 22 + 47; b) 101 + 778 + 583 + 299 + 17;

c) 29.55 + 29. 45; d) 25.13.4 + 2.17.50;

Bài 5: (1 điểm) Vẽ điểm C nằm giữa hai điểm A và B; điểm E nằm giữa hai điểm A và C.

Bài 6: (1 điểm) Cho tập hợp M = {a; b; c; d; e}.

a. Viết tất cả các tập hợp con của M chứa hai phần tử a và b;

b. Viết tất cả các tập hợp con của M chứa ba phần tử a, b và c.

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán

Bài 1: (1 điểm)

a. ∈ b. ∈ c. ∈ d.

Bài 2: (3 điểm)

a. A= {0; 1; 2; 3; 4; 5}; B = {1; 3; 5; 7; 9}.

b. C = {0; 2; 4}.

c. D = {7; 9}.

d. E = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 7; 9}.

e. F = {1; 3; 5}.

Bài 3: (1 điểm)

a. 98765 b. 10234

Bài 4: (3 điểm)

a. 33 + 18 + 22 + 47 = (33 + 47) + (18 + 22) = 80 + 40 = 120

b. 101 + 778 + 583 + 299 + 17

= (101 + 299) + (583 + 17) + 778

= 400 + 600 + 778

= 1000 + 778

= 1778

c. 29.55 + 29. 45 = 29.(55 + 45) = 29.100 = 2900.

d. 25.13.4 + 2.17.50

= (25.4).13+ (2.50).17

= 100.13+100.17

= 1300 + 1700

= 3000

Bài 5: (1 điểm)

Bài 6: (1 điểm)

a. {a}; {b}; {a; b}.

b. {a}; {b}; {c}; {a;b}; {a;c}; {b; c}; {a; b; c}.

Đánh giá bài viết
31 10.847
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Khảo sát CL đầu năm Xem thêm