Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 năm học 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
KIỂM TRA CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM
MÔN: TOÁN 7
A. Trắc nghiệm: Chọn câu đúng
1/ Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là?
A. N B. N
*
C. Q D. R
2/ Khẳng định đúng là:
A.
3
2
Q
B.
2
3
Z
C.
9
2
Q
D.
6 N
3/ Số hữu tỉ dương là:
A.
2
3
B.
7
15
C.
2
4
D.
3
10
4/ Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số a/b với:
A. a = 0 ; b ≠ 0 B. a, b Z, b ≠ 0
B. C. a, b N D. a N, b ≠ 0
5/ Biểu diễn số
2
3
trên trục số . Hình đúng là:
6/ Kết quả của phép tính:
2 4
3 5
bằng:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
A.
22
15
B.
6
8
C.
D.
7/ Giá trị của x trong biểu thức
1 3
2 4
x
là:
A.
1
4
B.
1
4
C.
2
5
D.
5
4
8/ Nếu
a
x
b
;
c
y
d
( b 0; d 0 ). Vậy x.y bằng:
A.
ad
bc
B.
ac
bd
C.
a c
b d
D.
a d
b c
9/ Kết quả của phép tính
4 3
1 :
5 4
bằng:
A.
12
5
B.
3
4
C.
2
5
D.
10/ Giá trị của x trong biểu thức
2 1
3 8
x
là:
A.
1
4
x
B.
5
6
x
C.
3
16
x
D.
3
16
x
11/ Nếu x < 0 thì khẳng định đúng là :
A. |x| = x B. |x| = -x
C. |x| < 0 D. |x| = 0
12/ Giá trị biểu thức
1,5
bằng:
A. 1,5 B. - 1,5
C. 2 D. - 2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
13/ Khẳng định đúng là:
A. Hai góc đối đỉnh là hai góc có chung một đỉnh
B. Hai góc không đối đỉnh là không bằng nhau
C. Hai góc không bằng nhau thì không đối đỉnh
D. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
14/ Cho 10 đường thẳng phân biệt cắt nhau tại một điểm. Số cặp góc đối đỉnh khác góc
bẹt là
A. 90 B. 100
C. 45 D. 60
15/ Đường thẳng d là trung trực của đoạn thẳng AB khi:
A. d
AB
B. d
AB hoặc đi qua trung điểm AB
C. d đi qua trung điểm AB
D. d
AB và đi qua trung điểm AB
16/ Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng d thì :
A. Có hai đường vuông góc với đường thẳng d
B. Có duy nhất một đường vuông góc với đường thẳng d
C. Có ít nhất một đường thẳng vuông góc với đường thẳng d
D. Có vô số thẳng vuông góc với đường thẳng d
B. Tự luận:
Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
a)
1 2 11 5 66
1 2 0,4 : .
3 5 3 6 10
b)
16 1
144 5 5
9 3
c)
2
4
4 5 2
12 . 10
3 .4 .5
Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết:
a)
2 3
1 0,25
3 4
x
b)
3 4 5
: 1
7 7 7
x
c)
3 11 7
2 6 3
x
Bài 3: (2,0 điểm)
a) Tìm x, y, z biết
, va x+y-z = 44
5 6 8 11
x y y z

Đề kiểm tra đầu năm môn Toán lớp 7

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 năm học 2019 - 2020 là đề thi mới nhất nằm trong bộ đề Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 trên VnDoc.com. Đề thi gồm 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án đi kèm, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh lớp 6 lên lớp 7, đồng thời cũng là tài liệu hay cho các thầy cô giáo tham khảo ra đề. Sau đây mời các bạn tham khảo tải về chi tiết.

Ngoài Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 năm học 2019 - 2020, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
27 4.900
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Miyano Shiho
    Miyano Shiho có cả căn bậc 2 á (trong khi chưa học mà đã chuẩn bị kiểm tra rồi)
    Thích Phản hồi 29/09/20
    Khảo sát CL đầu năm lớp 7 Xem thêm