5 Đề thi khảo sát vào lớp 10 môn Lịch sử năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5 Đề thi khảo sát vào lớp 10 môn Lịch sử năm học 2018 - 2019
Đề 1
Câu 1. Cuộc cách mạng xanh diễn ra trong lĩnh vực nào?
A. Nông nghiệp B. Khoa học bản
C. Công ngh thông tin D. Thông tin liên lạc giao thông
Câu 2. Ai Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?
A. Mao Trạch Đông. B. Tưởng Giới Thạch.
C. Hồ Cẩm Đào. D. Tập Cận Bình.
Câu 3. Mục tiêu của ASEAN xây dựng quan hệ hợp tác phát triển giữa các nước
thành viên trên những lĩnh vực nào?
A. Kinh tế - văn hóa. B. Kinh tế - chính trị.
C. Kinh tế - quân sự. D. Văn hóa - chính trị.
Câu 4. Từ đầu những năm 60 đến những năm 80 của thế k XX, châu lục nào được
như Lục địa bùng cháy” của phong trào cách mạng?
A. Châu Á. B. Châu Âu. C. Châu Phi. D. La-tinh.
Câu 5. Nước nào lần đầu tiên đưa con người lên Mặt Trăng?
A. Mĩ. B. Liên xô. C. Ấn Độ. D. Triều Tiên
Câu 6. Sự kiện nào được coi “ngọn gió thần” đối với nền kinh tế Nhật Bản sau chiến
tranh thế giới th hai?
A. tiến hành cuộc Chiến tranh Triều Tiên.
B. tiến hành cuộc chiến tranh xâm ợc Việt Nam.
C. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
D. Nhật Bản tiến hành một loạt các cải cách dân chủ.
Câu 7. Tên viết tắt của liên minh Châu Âu
A. EU. B. AU. C. EC. D. EEC.
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học 2018 - 2019
ĐỀ KHẢO T
THI VÀO LỚP 10 THPT
Môn: Lịch sử
Thời gian: 60 phút
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 8. Sự kiện o đánh dấu một bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam,
đấu tranh có tổ chức mục đích chính trị ràng?
A. Cuộc bãi công của thợ máy Ba Son (8/1925).
B. Cuộc bãi công của công nhân nhà máy dệt Nam Định.
C. Cuộc bãi công của công nhân nhà máy rượu Nội.
D. Cuộc bãi công của công nhân đồn điền cao su Phú Riềng.
Câu 9. Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời Việt Nam trong năm 1929
A. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên
đoàn.
B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Hội Phục Việt, Tân Việt Cách mạng đảng.
C. Việt Nam Quốc dân đảng, An Nam Cộng sản đảng, Tân Việt Cách mạng đảng.
D. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Việt Nam Quốc dân đảng.
Câu 10. quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là
A. Báo Thanh niên. B. Báo Người cùng khổ.
C. Báo Nhân đạo. D. Báo Búa liềm.
Câu 11.Văn kiện không
được thông qua trong hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản?
A. Chính cương vắn tắt. B. Sách lược vắn tắt.
C. Điều lệ tóm tắt . D. Luận ơng chính trị.
Câu 12. Tháng 10/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành
A. Đảng Cộng sản Đông Dương. B. Đông Dương Cộng sản đảng.
C. Đảng Lao động Việt Nam. D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Câu 13. Mùa năm 1936, Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập mặt trận
nào?
A. Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương.
B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
C. Mặt trận Dân tộc Đông Dương.
D. Mặt trận Việt Minh.
Câu 14. Sự kiện nào ý nghĩa m đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai
của thực dân Pháp?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Xả súng vào đám đông ngày 2-9-1945 khi nhân dân Sài Gòn- Chợ Lớn tổ chức mít
tinh mừng ngày Độc lập.
B. Đánh úp trụ sở Ủy ban Nhân dân Nam bộ quan T v thành phố Sài Gòn.
C. Quấy nhiễu nhân ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội (6-1-1946)
D. Câu kết với thực dân Anh.
Câu 15. Đặc điểm đấu tranh của giai cấp sản Việt Nam giai đoạn 1919-1925
A. chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế nhưng d thỏa hiệp với Pháp
B. chủ yếu đòi quyền lợi v chính trị
C. chủ yếu đấu tranh dưới hình thức khởi nghĩa trang
D. dễ thỏa hiệp với Pháp
Câu 16. Tháng 6/1950, Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh họp quyết định mở Chiến dịch
Biên giới thu đông nhằm mục tiêu gì?
A. Đánh tan cuộc tấn công mùa đông của quân Pháp Việt Bắc.
B. Tiêu diệt một phần quan trọng sinh lực địch, khai thông biên giới Việt Trung, mở
rộng củng cố căn cứ địa Việt Bắc.
C. Phá tan âm mưu bao vây Việt Bắc của thực dân Pháp, tạo đà cho cuộc kháng chiến đi
lên.
D. Bảo vệ quan đầu não kháng chiến Việt Bắc, mở rộng con đường liên lạc với
Trung Quốc.
Câu 17. Khi quân Pháp rút khỏi nước ta, điều khoản nào của Hiệp định Giơ-ne-vơ chưa
được thực hiện?
A. Hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam Bắc.
B. Để lại quân đội miền Nam.
C. Để lại cố vấn quân sự khoác áo dân sự.
D. Bồi thường chiến tranh.
Câu 18. Trong thời 1954 1975, sự kiện o đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của
cách mạng miền Nam, chuyển ch mạng từ thế gi gìn lực lượng sang thế tiến công?
A. Phong trào “Đồng Khởi”.
B. Phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”
C. Phong trào Tìm Mỹ đánh, lùng Ngụy diệt”.

Bộ đề thi khảo sát vào lớp 10 môn Lịch sử năm 2019

5 Đề thi khảo sát vào lớp 10 môn Lịch sử năm học 2018 - 2019 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề thi khảo sát môn Sử lớp 10 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức. Mời các bạn tham khảo đề thi dưới đây

.............................................

Ngoài 5 Đề thi khảo sát vào lớp 10 môn Lịch sử năm học 2018 - 2019. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 252
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Lịch sử Xem thêm