Bộ đề trắc nghiệm lớp 9 ôn thi vào lớp 10 môn Lịch sử

           
           
      
             
.                  
   
A. Nền kinh tế Liên phát triển chậm lại tới 10 năm.
B. Nền kinh tế Liên phát triển nhanh chóng.
C. Nền kinh tế Liên lâm vào khủng hoảng.
D. Nền kinh tế Liên phát triển nhảy vọt.
               
A. Chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành trụ.
B. Nhiều rô-bốt nhất thế giới, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành trụ.
C. Chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, đưa người đầu tiên n mặt trăng
D. Chế tạo bom nguyên tử, tàu n bay lớn nhiều nhất thế giới, du hành trụ.
            
A. Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình.
B. Đi đầu đấu tranh cho nền hoà bình, an ninh thế giới.
C. Giúp đỡ, ng hộ các nước XHCN phong trào cách mạng thế giới.
D. Chỉ quan h với các nước Đông Âu
           
A. 1917-1991 B. 1918- 1991
C. 1922- 1991 D. 1945- 1991
           
A. 1945 B. 1947
C. 1949 D. 1951
            
A. Nhà nước Liên bang liệt
           
           
B. Các ớc cộng hòa đua nhau giành độc lập
C. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thành lập.
D. Ngày 25/12/1991, cờ Liên bang Viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.
            
      
A. Phong trào đấu tranh bắt đầu bùng nổ Châu Phi
B. Năm Ai Cập giành độc lập
C. Năm 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập
D. Năm tất cả các nước Châu Phi tuyên b độc lập
            
A. Miền Bắc Phi
B. Miền y Phi
C. Miền Nam Phi
D. Miền Đông Phi
       
A. Ấn Độ
B. Inđônêxia
C. Trung Quốc
D. Xrilanca
         
A. 1.8/1949
B. 1.8/1950
C. 1.8/1949
D. 1.10/1949
           
           
                
A. Kết thúc n 100 năm ách dịch của địa ch phong kiến.
B. Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.
C. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.
D. Tất cả các ý trên.
                
   
A.
B. Pháp
C. Trung Quốc
D. Nhật Bản
          :
A. Việt Nam B. Lào
C. Xin-ga-po D. In-đô-nê- xia.
           
A. Gia-các –ta (Inđônêxia)
B. Ma-ni-la (Phi-lip-pin)
C. Băng Cốc (Thái Lan)
D. Cua-la-lăm-pơ (Malaixia)
        
A. 7/ 1994. B. 4/ 1994.
C. 7/ 1995. D. 7/ 1996.
           
A. Giữ gìn hòa nh, an ninh c ớc thành viên, củng cố sự hợp tác chính trị, quân sự,
giúp đỡ giữa các nước XHCN
B. Đẩy mạnh hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước XHCN

Bộ đề trắc nghiệm lớp 9 môn Lịch sử

Đang cập nhật: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Lịch sử ở Hà Nội năm 2019 - 2020

Bộ đề trắc nghiệm lớp 9 ôn thi vào lớp 10 môn Lịch sử. VnDoc đã thu thập và tổng hợp nhằm giúp các em học sinh ôn thi học kỳ đạt kết quả tốt. Sau đây mời các em làm bài.

Bộ đề trắc nghiệm môn Lịch Sử 9

Chương I: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến nay.

1. Hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Liên Xô như thế nào?

A. Nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại tới 10 năm.

B. Nền kinh tế Liên Xô phát triển nhanh chóng.

C. Nền kinh tế Liên Xô lâm vào khủng hoảng.

D. Nền kinh tế Liên Xô phát triển nhảy vọt.

2. Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trong lĩnh vực KHKT là:

A. Chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.

B. Nhiều rô-bốt nhất thế giới, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.

C. Chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, đưa người đầu tiên lên mặt trăng

D. Chế tạo bom nguyên tử, tàu sân bay lớn và nhiều nhất thế giới, du hành vũ trụ.

3. Câu nào nói không đúng chính sách đối ngoại của Liên Xô?

A. Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình.

B. Đi đầu và đấu tranh cho nền hoà bình, an ninh thế giới.

C. Giúp đỡ, ủng hộ các nước XHCN và phong trào cách mạng thế giới.

D. Chỉ quan hệ với các nước Đông Âu

4. Thời gian tồn tại của chế độ XHCN ở Liên Xô là:

A. 1917-1991 B. 1918- 1991

C. 1922- 1991 D. 1945- 1991

5. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm:

A. 1945 B. 1947

C. 1949 D. 1951

6. Sự kiện nào đánh dấu chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ?

A. Nhà nước Liên bang tê liệt

B. Các nước cộng hòa đua nhau giành độc lập

C. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thành lập.

D. Ngày 25/12/1991, lá cờ Liên bang Xô Viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.

Chương II: Các nước Á - Phi – Mĩ latinh từ sau năm 1945 đến nay

7 . Tại sao gọi là “Năm Nam Phi”

A. Phong trào đấu tranh bắt đầu bùng nổ ở Châu Phi

B. Năm Ai Cập giành độc lập

C. Năm 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập

D. Năm tất cả các nước Châu Phi tuyên bố độc lập

8. Chế độ phân biệt chủng tộc tồn tại miền nào Châu Phi?

A. Miền Bắc Phi

B. Miền Tây Phi

C. Miền Nam Phi

D. Miền Đông Phi

9. Cuộc nội chiến 1946-1949 diễn ra ở đâu?

A. Ấn Độ

B. Inđônêxia

C. Trung Quốc

D. Xrilanca

10. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời vào?

A. 1.8/1949

B. 1.8/1950

C. 1.8/1949

D. 1.10/1949

11. Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1949) là:

A. Kết thúc hơn 100 năm ách nô dịch của địa chủ và phong kiến.

B. Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.

C. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

D. Tất cả các ý trên.

12. Nước nào sau 20 năm cải cách, mở cửa (1979-2000) tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới?

A. Mĩ

B. Pháp

C. Trung Quốc

D. Nhật Bản

13. Nước đầu tiên ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập là:

A. Việt Nam B. Lào

C. Xin-ga-po D. In-đô-nê- xia.

14. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ở đâu?

A. Gia-các –ta (Inđônêxia)

B. Ma-ni-la (Phi-lip-pin)

C. Băng Cốc (Thái Lan)

D. Cua-la-lăm-pơ (Malaixia)

15. Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian:

A. 7/ 1994. B. 4/ 1994.

C. 7/ 1995. D. 7/ 1996.

16. Hãy cho biết mục tiêu của tổ chức ASEAN là gì?:

A. Giữ gìn hòa bình, an ninh các nước thành viên, củng cố sự hợp tác chính trị, quân sự, giúp đỡ giữa các nước XHCN

B. Đẩy mạnh hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước XHCN

C. Hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

D. Liên minh với nhau để mở rộng thế lực.

17. Cộng hòa Nam Phi nằm ở khu vực nào?

A. Cực Nam Châu Phi

B. Tây Nam Châu Phi.

C. Đông Nam Châu Phi

D. Cực Bắc Châu Phi.

18. Tổ chức nào là tổ chức liên minh khu vực ở Châu Phi?

A. ASEAN

B. NATO.

C. AU

D. SEATO

19. Người da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi trở thành tổng thống là:

A. Nen-Xơn Man-đê-la B. Kô-phi An-nan

C. Phi-đen Ca-xrơ-rô D. Mác-tin Lu-thơ King

20. Mở đầu cho giai đoạn đấu tranh vũ trang giành chính quyền ở CuBa là gì?

A. Cuộc tấn công vào pháo đài Môncađa năm 1953

B. Phi-đen sang Mê-hi-cô

C. Phi-đen trở về nước

D. Phi-đen lập căn cứ ở Xi-e-ra Ma-e-xtơ-ra

21. “Phong trào 26-7” do Phi-đen thành lập ở đâu?

A. Xi-e-ra Ma-e-xtơ-ra

B. Mê-hi-cô

C. Môncađa

D. Lahabana.

Mời các em tham khảo thêm tài liệu liên quan môn Lịch sử lớp 9

Ngoài đề thi trắc nghiệm còn có các đề cương ôn tập các em tham khảo nhé: Đề cương ôn tập học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2016 - 2017

Đánh giá bài viết
24 25.314
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Lịch sử Xem thêm