Đề thi thử thpt quốc gia 2022 môn Anh lần 1 trường THPT Hàn Thuyên

Đề thi thử tiếng Anh 2022 lần 1 trường THPT Hàn Thuyên có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn tiếng Anh trường THPT Hàn Thuyên lần 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ Đề thi thử môn tiếng Anh thpt quốc gia 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn thi THPT Quốc gia 2022 môn Anh có đáp án trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 12 của bộ GD&ĐT giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tại nhà hiệu quả.

Xem thêm: 15 Đề thi thử tốt nghiệp THPT tiếng Anh 2022 có đáp án

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions 1 to 3.

Question 1: “ I din’t move boxes containing confidential documents.” said Daisy.

A. Daisy promised not to move boxes containing confidential documents.

B. Daisy denied having moved boxes containing confidential documents.

C. Daisy was told not to move boxes containing confidential documents.

D. Daisy was warned against moving boxes containing confidential documents.

Question 2: It is over twenty years since I last got in touch with them.

A. I used to get in touch with them for over 20 years.

B. I haven’t gotten in touch with them for over 20 years.

C. I can’t help keeping getting in touch with them for over 20 years.

D. I have been getting in touch with them for over 20 years.

Question 3: It is necessary for the local authority to impose social distancing on this infected area.

A. The local authority can impose social distancing on this infected area.

B. Social distancing needs imposing on this infected area.

C. Social distancing should be imposed on that infected area.

D. The local authority may impose social distancing on this infected area.

Trên đây là Đề tiếng Anh THPT Quốc Gia 2022 có đáp án. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã đăng tải bộ đề thi thử môn tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 khác như:

Đề thi thử thpt quốc gia 2022 môn Anh lần 1 trường THPT Thuận Thành 1

Đánh giá bài viết
1 1.069
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn tiếng Anh Xem thêm