Đáp án chính thức đề thi thpt quốc gia 2021 môn Anh

Đối chiếu đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh năm 2023 FULL 24 mã đề ngày 29/6 tại:

Đáp án tiếng Anh THPT Quốc gia 2023

Đáp án đề tiếng Anh THPT Quốc gia 2021 đợt 1 được VnDoc.com cập nhật nhanh & chính xác nhất sau khi kết thúc thời gian làm bài. Đề thi Anh THPT Quốc Gia năm 2021 chính thức bắt đầu lúc 14h30 ngày 08/07/2021.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 chính thức bắt đầu từ ngày 07/07/2021 đến 08/07/2021. Đáp án tất cả các môn thi THPT Quốc Gia năm 2021 đều được VnDoc.com cập nhật sau khi hết thời gian làm bài.

Đáp án Đề thi Anh THPT Quốc gia 2021 24 mã đề

* Xem trọn bộ Đề thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các môn: Đáp án tất cả các môn thi THPT Quốc Gia 2021

LƯU Ý: VnDoc.com không có đề trước khi hết thời gian làm bài. Toàn bộ Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh 2021 24 mã đề chỉ được VnDoc.com cập nhật khi thời gian làm bài kết thúc.

Các em học sinh chụp & gửi đề thi cho VnDoc tại Fanpage: VnDoc.com để được Thầy/ Cô ban tiếng Anh của VnDoc.com giải nhanh tất cả 24 mã đề 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424.

Đáp án chính thức Đề thi tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021

Đáp án chính thức đề thi thpt quốc gia 2021 môn Anh

Đáp án tiếng Anh THPT 2021 24 Mã đề tham khảo

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn tiếng Anh 2021 được VnDoc.com cập nhật sau khi thời gian làm bài kết thúc lúc 15h30 ngày 08.7.2021.

Đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh 2021 tất cả 24 mã đề bao gồm 50 câu trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau với nhiều nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 12 xuất hiện trong Đề minh họa tiếng Anh 2021 như: Chọn từ có cách phát âm khác, Chọn từ đánh trọng âm khác, Chọn đáp án đúng, Tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa, Đọc hiểu Đoạn văn tiếng Anh, Điền từ vào đoạn văn,...

Thời gian làm Đề tiếng Anh 2021 là 60 phút.

F5 để cập nhật đáp án môn Anh THPT Quốc Gia 2021 liên tục...

Đáp án đề 401 tiếng Anh 2021 - Đã xong

1. A2.C3.A4.A5.B6.B7.A8.A9.D10.B
11.B12.A13.A14.C15.D16.C17.B18.D19.B20.C
21.C22.D23.A24.C25.A26.D27.D28.D29.C30.B
31.C32.D33.C34.D35.A36.A37.B38.B39.B40.D
41B42.D43.B44.B45.D46.D47.B48.D49.C50.A

Đáp án tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 Đề 402 - Đã xong

1. A2.C3.D4.B5.D6.D7.C8.A9.C10.C
11.A12.B13.A14.B15.A16.D17.D18.D19.A20.B
21.A22.B23.A24.B25.B26.D27.A28.B29.D30.A
31.D32.D33.D34.A35.A36.A37.B38.A39.B40.D
41A42.B43.B44.D45.C46.B47.B48.A49.A50.D

Đáp án đề 403 tiếng Anh 2021 - Đã xong

1.B2.C3.B4.B5.A6.D7.D8.A9.B10.D
11.A12.D13.C14.D15.B16.B17.C18.C19.B20.D
21.A22.A23.A24.B25.C26.B27.A28.D29.A30.B
31.C32.D33.B34.A35.C36.C37.D38.C39.D40.D
41C42.D43.C44.B45.B46.D47.A48.C49.D50.B

Đáp án tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 Đề 404 - Đã xong

1.D2.A3.B4.C5.D6.C7.B8.B9.C10.D
11.B12.13. C14.B15.D16. D17.A18.B19. C20. B
21.D22.A23.C24.C25.D26.C27.C28.A29.C30.B
31. A32.C33.A34.B35.B36.B37.C38.A39.A40.C
41A42.C43.A44.C45.C46.A47.B48.B49.A50.A

Đáp án đề 405 tiếng Anh 2021 - Đã xong

1. D2. C3.B4.C5.B6.B7.C8.D9.B10.C
11. D12.C13.A14.D15.C16.A17.C18.D19.B20.B
21.D22.D23.C24.A25.C26.C27.C28.A29.B30.B
31.D32.A33.C34.D35.A36.D37.A38.D39.B40.B
41A42.B43.A44.A45.B46.D47.B48.A49.A50.D

Đáp án tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 Đề 406 - Đã xong

1.C2.A3.C4.D5.B6.D7.B8.B9.C10.B
11.C12.D13.B14.C15.D16.C17.B18.B19.B20.A
21.A22.B23.C24.D25.D26.C27. C28.A29.A30.A
31.D32.B33.B34.A35.A36.A37.C38.C39.40.A
41D42.C43.D44.C45.D46.C47.B48.A49.C50.C

Đáp án đề 407 tiếng Anh 2021 - Đã xong

1.A2. C3.D4.A5.C6.D7.A8.B9.A10.C
11. B12.B13.B14.D15.D16.B17.D18.A19.C20.A
21.B22.C23.B24.C25.C26.C27.C28.D29.A30.B
31.D32.D33.D34.B35.C36.D37.A38.A39.D40.A
41B42.D43.A44.D45.C46.D47.A48.A49.C50.C

Đáp án tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 Đề 408 - Đã xong

1. B2.C3.D4.D5.A6.A7.D8.B9.A10.A
11.B12.B13.B14.D15.D16.B17.D18.A19.C20.A
21.B22.C23.B24.C25.C26.C27.C28.D29.A30.B
31.D32.A33.C34.A35.D36.D37.A38.A39.D40.A
41C42.C43.C44.D45.C46.C47.D48.B49.C50.B

Đáp án đề 409 tiếng Anh 2021 - Đã xong

1. D2. D3. B4. B5. D6. B7. C8. B9. A10. C
11. C12. C13. D14.A15. A16. D17.B18.B19.A20.A
21.D22.D23.A24.A25.B26.A27.D28.D29.D30.B
31.D32.B33.B34.A35.D36. D37.B38.B39.B40.A
41B42.D43.A44.A45.B46.A47. D48.C49.A50.A

Đáp án tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 Đề 410 - Đã xong

1.D2.D3.A4.B5.A6.B7.B8.A9.A10.C
11.D12.D13.C14.A15.D16.D17.B18.A19.B20.B
21.C22.B23.C24.B25.B26.D27.B28.A29.A30.D
31.A32.C33.D34.C35.A36.D37.C38.D39.B40.A
41C42.D43.C44.A45.D46.C47.B48.B49.D50.A

Đáp án đề 411 tiếng Anh 2021 - Đã xong

1. B2.A3. C4.D5.B6. A7. C8. A9. B10. D
11. C12.A13. C14. D15. C16. B17.C18. C19. D20. C
21.C22.C23.24.D25. B26. D27. B28. C29. D30.  B
31.D32.B33.A34.B35.B36.A37.B38.B39.A40.C
41D42.B43.A44.A45. A46. C47. C48. A49. C50. D

Đáp án tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 Đề 412 - Đã xong

1.D2.A3.B4B.5.C6.A7.B8.B9.A10.D
11.C12.C13.C14.A15.D16.D17.D18.C19.B20.C
21.D22.B23.A24.A25.C26.D27.B28.A29.C30.A
31.B32.D33.D34.A35.A36.B37.D38.B39.B40.B
41B42.C43.C44.B45.C46.A47.C48.A49.A50.D

Đáp án đề 413 tiếng Anh 2021 - Đã xong

1.D2.B3.A4.D5.A6.D7.B8.D9.D10.B
11.B12.A13.B14.D15.D16.A17.D18.C19.A20.A
21.C22.D23.D24.A25.D26.A27.A28.C29.C30.C
31.D32.C33.D34.C35.C36.C37.A38.C39.C40.A
41A42.A43.C44.C45.A46.A47.D48.C49.A50.C

Đáp án tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 Đề 414 - Đã xong

1.B2.D3.A4.C5.B6.C7.A8.B9.B10.B
11.D12.C13.C14.C15.B16.D17.B18.A19.A20. C
21.D22.A23.C24.D25.D26.D27.B28.C29.D30.C
31.B32.D33.B34.B35.C36.B37.C38.C39.D40.D
41 C42.D43.B44.B45.D46.B47.A48.C49.C50.B

Đáp án đề 415 tiếng Anh 2021 - Đã xong

1. A2.D3.D4. B5.B6.A7.A8.A9.B10.C
11.A12.B13.B14.D15.D16.A17.C18.A19.B20.D
21. C22. C23. D24.B25.B26. D27.D28. D29.B30.C
31.D32.A33.A34.A35.C36.D37.D38.A39.C40.B
41C42.A43.C44.A45.D46.C47.D48.A49.C50.D

Đáp án tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 Đề 416 - Đã xong

1.D2.B3.D4.D5.A6.C7.D8.A9.D10.C
11.C12.C13.B14.A15.D16.C17.A18.C19.A20.B
21.D22.D23.B24.D25.C26.C27.B28.B29.B30.D
31.D32.D33.C34.C35.C36.B37.B38.C39.C40.B
41D42.D43.D44.B45D46.C47.B48.D49.C50.C

Đáp án đề 417 tiếng Anh 2021 - Đã xong

1. C2.C3.C4.B5.B6.C7.B8.A9.C10.D
11.A12.C13.D14.A15.A16.C17.C18.D19.D20.D
21.D22.A23.B24.C25.C26.D27.A28.D29.D30.C
31.D32.D33.A34.A35.D36.D37.A38.D39.A40.D
41A42.C43.A44.C45.C46.A47.C48.D49.A50.C

Đáp án tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 Đề 418 - Đã xong

1.B2.C3.A4.D5.C6.D7.D8.C9.C10.A
11.D12.D13.A14.B15.B16.B17.D18.B19.D20.C
21.A22.A23.C24.C25.D26.C27.A28.D29.A30.C
31.C32.D33.D34.A35.D36.C37.A38.A39.C40.D
41A42.A43.D44.C45.A46.A47.A48.B49.B50.C

Đáp án đề 419 tiếng Anh 2021 - Đã xong

1.D2.C3.D4.A5.B6.C7.C8.D9.C10D.
11.A12.D13.B14.D15.A16.B17.A18.B19.D20.C
21.B22.C23.C24.D25.C26.A27.D28.C29. A30.C
31.D32.A33.A34.B35.B36.B37.A38.A39.B40.A
41A42.B43.A44.D45.D46.B47.A48.C49.C50.B

Đáp án tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 Đề 420 - Đã xong

1. A2.C3.D4.C5.B6.C7.8.A9.D10.D
11.C12.D13.D14.D15.D16.A17.C18.C19.A20.C
21.A22.D23.D24.D25.A26.B27.C28.B29.C30.D
31.D32.C33.B34.B35.C36.B37.D38.D39.A40.D
41C42.B43.D44.D45.A46.B47A.48.C49.A50. B

Đáp án đề 421 tiếng Anh 2021 - Đã giải xong

1. D

2. C

3. B

4. C

5. D

6. C

7. C

8. C

9. B

10. A

11. A

12. D

13. D

14. B

15. A

16. B

17. C

18. B

19. B

20. B

21. A

22. A

23. B

24. B

25. A

26. C

27. B

28. A

29. A

30. D

31.

32. C

33. A

34. A

35. A

36. B

37. B

38. A

39. C

40. C

41. C

42. A

43. C

44. A

45. B

46. B

47. A

48. C

49. A

50. B

Đáp án tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 Đề 422 - Đã xong

1.D2.D3.A4.B5.A6.A7.B8.C9.B10.D
11.C12.D13.B14.C15.D16.C17.D18.A19.A20.D
21.A22.A23.D24.C25.B26.A27.A28.D29.C30.D
31.B32.D33.A34.A35.C36.B37.B38.C39.A40.C
41B42.B43.B44.C45.A46.C47.B48.A49.C50.C

Đáp án đề 423 tiếng Anh 2021 - Đã xong

1. A2.B3.D4.C5.B6.D7.D8.A9.B10.B
11.A12.B13.A14.c15.B16.D17.D18.C19.B20.D
21.B22.D23.A24.D25.C26.C27.D28.C29.A30.C
31.C32.A33.B34.A35.A36.A37.A38.D39.D40.B
41A42.D43.D44.B45.C46.B47.C48.A49.D50. C

Đáp án đề 424 tiếng Anh 2021 - Đã xong

1.D2.A3.B4.D5.B6.A7.C8.B9.D10.B
11.D12.B13.A14.C15.B16.A17.D18.A19.D20.A
21.D22.C23.C24.A25.A26.B27.A28.C29.A30.A
31.B32.A33.A34.B35.D36.B37.D38.C39.C40.D
41C42.C43.D44.C45.D46.B47.D48.B49.C50.B

Đề Anh THPT Quốc Gia 2021 chính thức

Đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh 2021 đợt 1 của bộ GD&ĐT được VnDoc.com update ngay sau khi hết thời gian làm bài ngày 8/7/2021.

Đề thi & Đáp án Đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1 bao gồm 24 mã đề với cấu trúc giống với Đề minh họa tiếng Anh 2021 của bộ Giáo dục & Đào tạo và lượng kiến thức gói gọn trong chương trình SGK tiếng Anh lớp 12.

Bộ đề thi THPT Quốc Gia 2021 đầy đủ các môn

Các em học sinh truy cập vào từng đường link dưới đây và tham khảo đáp án chi tiết các môn thi:

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia năm 2021 môn Văn

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Toán

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Địa lý

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2021

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn GDCD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Lý

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Sinh

Đáp án đề thi thpt quốc gia 2021 môn tiếng Pháp

Đáp án đề thi thpt quốc gia 2021 môn tiếng Nga

Đáp án đề thi thpt quốc gia 2021 môn tiếng Đức

Đáp án đề thi thpt quốc gia 2021 môn tiếng Nhật

Đáp án đề thi thpt quốc gia 2021 môn tiếng Trung

Đáp án đề thi thpt quốc gia 2021 môn tiếng Hàn

Xem thêm:

Đáp án đề thi thpt quốc gia 2021 môn Anh đợt 2 24 MÃ ĐỀ

Trên đây là Đáp án 24 mã đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2021. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2021 các môn khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh 2021, Thi thpt Quốc gia môn Toán 2021, Thi thpt Quốc gia môn Văn 2021 ,.... có trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
18 176.097
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn Hoàng Tâm Anh
  Nguyễn Hoàng Tâm Anh

  b

  Thích Phản hồi 28/09/21
  • Xương Rồng Hoa
   Xương Rồng Hoa

   Sao ko up đề lên vậy ad ? có mỗi đáp án ko à ?


   Thích Phản hồi 30/09/21
   • Trần Hồ Đình
    Trần Hồ Đình

    ad ơi, up đề ở đâu vậy ạ?

    Thích Phản hồi 08/07/21

    Thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh

    Xem thêm