Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa sẽ được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo sau hết thời gian làm bài thi. Qua đây bạn đọc có thể cập nhật được đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa một cách nhanh và chính xác nhất. Mời các bạn cùng theo dõi.

Đáp án và Đề thi THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa sẽ được cập nhật ngay sau khi kết thúc giờ thi.

Đáp án chính thức Đề thi Hóa THPT Quốc Gia 2021

Đáp án chính thức môn Hóa thi THPT Quốc gia năm 2021

Đáp án và Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa đợt 2

Đáp án đề thi Hóa THPT Quốc gia 2021 đợt 2 sẽ được tổng hợp cập nhật và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo sau hết thời gian làm bài thi vào ngày 7/8/2021. Mời các theo dõi đáp án tại: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Hóa đợt 2

Đáp án môn hóa THPT Quốc Gia 2021

Đáp án đề 206 Hóa 2021

41-B42-C43-C44-A45-D46-B47-D48-A49-A50-B
51-C52-C53-B54-A55-B56-B57-C58-A59-C60-C
61-C62-D63-D64-C65-D66-A67-B68-D69-C70-D
71-B72-B73-B74-D75-A76-D77-A78-A79-B80-D

Đáp án đề 205 Hóa 2021

41-A42-B43-C44-C45-B46-C47-C48-B49-D50-B
51-A52-C53-D54-A55-B56-C57-C58-B59-D60-B
61-C62-B63-A64-C65-D66-B67-A68-A69-B70-A
71-B72-B73-C74-A75-A76-B77-A78-B79-A80-C

Đáp án đề 207 Hóa 2021

41-C42-C43-C44-D45-C46-C47-A48-C49-A50-D
51-D52-A53-D54-A55-D56-A57-C58-C59-A60-A
61-B62-C63-B64-C65-B66-D67-D68-D69-B70-C
71-D72-C73-D74-A75-C76-A77-B78-A79-D80-C

Đáp án đề 213 Hóa 2021

41-C42-D43-B44-C45-D46-B47-C48-A49-C50-B
51-A52-A53-A54-B55-C56-B57-C58-B59-B60-D
61-D62-C63-C64-C65-A66-A67-A68-D69-B70-A
71-A72-D73-D74-A75-A76-B77-C78-D79-B80-D

Đáp án đề 214 Hóa 2021

41-B42-C43-A44-C45-B46-A47-A48-B49-C50-A
51-B52-D53-A54-A55-A56-B57-C58-A59-B60-A
61-B62-A63-C64-D65-D66-C67-C68-D69-D70-B
71-D72-D73-C74-D75-B76-D77-C78-D79-C80-B

Đáp án đề 201 Hóa 2021

41-D42-A43-B44-C45-B46-B47-A48-C49-B50-D
51-C52-A53-D54-B55-B56-A57-D58-D59-C60-D
61-C62-D63-C64-D65-A66-D67-A68-B69-B70-C
71-A72-B73-C74-C75-B76-D77-C78-D79-C80-A

Đáp án đề 202 Hóa 2021

41-B42-A43-A44-D45-C46-B47-B48-C49-C50-C
51-A52-B53-D54-D55-C56-B57-C58-B59-D60-D
61-C62-C63-B64-D65-B66-A67-B68-A69-B70-C
71-A72-A73-B74-A75-D76-A77-D78-B79-D80-A

Đáp án đề 208 Hóa 2021

41-C42-D43-C44-C45-D46-A47-D48-D49-B50-A
51-D52-A53-C54-C55-C56-D57-B58-B59-C60-D
61-A62-A63-B64-A65-B66-C67-B68-C69-D70-D
71-B72-A73-D74-B75-B76-C77-A78-C79-A80-B

Đáp án đề 209 Hóa 2021

41-C42-A43-B44-C45-B46-C47-A48-B49-A50-A
51-D52-A53-C54-C55-C56-D57-D58-A59-D60-B
61-A62-D63-D64-B65-D66-A67-A68-C69-D70-A
71-D72-A73-C74-C75-D76-C77-D78-D79-C80-A

Đáp án đề 210 Hóa 2021

41-B42-D43-A44-A45-D46-C47-B48-B49-D50-C
51-D52-B53-B54-C55-A56-B57-C58-A59-A60-B
61-C62-B63-A64-C65-C66-A67-A68-A69-C70-A
71-C72-C73-B74-A75-A76-B77-C78-A79-A80-A

Đáp án đề 211 Hóa 2021

41-B42-C43-D44-B45-A46-D47-A48-D49-C50-C
51-B52-B53-B54-C55-B56-D57-C58-A59-B60-D
61-C62-D63-B64-A65-B66-D67-D68-C69-A70-A
71-A72-C73-D74-A75-A76-C77-A78-C79-D80-D

Đáp án đề 212 Hóa 2021

41-D42-A43-D44-D45-D46-C47-A48-A49-B50-C
51-D52-D53-D54-B55-D56-C57-B58-A59-D60-D
61-B62-D63-C64-D65-C66-C67-B68-C69-B70-C
71-B72-C73-C74-B75-C76-B77-C78-D79-B80-B

Đáp án đề 203 Hóa 2021

41-C42-D43-A44-B45-C46-A47-D48-A49-C50-A
51-D52-B53-D54-B55-B56-D57-B58-C59-D60-C
61-C62-B63-A64-D65-A66-D67-D68-B69-C70-D
71-B72-B73-A74-C75-C76-A77-C78-A79-C80-B

Đáp án đề 204 Hóa 2021

41-B42-A43-B44-C45-D46-B47-A48-B49-D50-B
51-D52-C53-D54-C55-A56-A57-B58-A59-D60-B
61-D62-C63-D64-D65-D66-C67-A68-B69-C70-C
71-A72-C73-A74-A75-C76-C77-D78-D79-A80-C

Đáp án đề 215 Hóa 2021

41-C42-A43-C44-A45-D46-B47-D48-D49-D50-C
51-B52-C53-A54-D55-C56-C57-D58-C59-A60-C
61-C62-D63-B64-B65-A66-B67-B68-B69-A70-A
71-C72-D73-D74-B75-A76-A77-D78-A79-B80-B

Đáp án đề 216 Hóa 2021

41-B42-D43-C44-D45-B46-A47-C48-D49-A50-A
51-A52-B53-D54-B55-B56-B57-C58-A59-A60-B
61-C62-A63-B64-D65-B66-D67-B68-D69-D70-A
71-D72-A73-B74-A75-D76-A77-B78-B79-A80-D

Đáp án đề 217 Hóa 2021

41-B42-A43-C44-A45-C46-C47-D48-D49-A50-C
51-A52-D53-A54-B55-D56-B57-B58-B59-D60-D
61-B62-D63-D64-D65-A66-D67-A68-A69-A70-B
71-D72-D73-A74-B75-B76-B77-A78-D79-B80-B

Đáp án đề 218 Hóa 2021

41-A42-D43-D44-A45-C46-C47-C48-B49-A50-B
51-B52-C53-C54-B55-D56-D57-C58-A59-B60-CA
61-A62-A63-C64-A65-D66-A67-C68-A69-A70-C
71-C72-D73-B74-D75-D76-B77-D78-B79-B80-C

Đáp án đề 219 Hóa 2021

41-D42-D43-C44-B45-B46-B47-C48-A49-D50-D
51-C52-A53-A54-D55-A56-A57-C58-D59-C60-BB
61-B62-B63-D64-B65-A66-A67-B68-C69-C70-C
71-A72-A73-A74-D75-C76-B77-A78-C79-A80-A

Đáp án đề 220 Hóa 2021

41-D42-B43-A44-D45-C46-C47-B48-D49-D50-B
51-A52-B53-D54-C55-A56-A57-A58-C59-A60-B
61-C62-D63-A64-D65-C66-B67-D68-C69-C70-A
71-D72-C73-B74-C75-A76-C77-B78-C79-A80-D

Đáp án đề 221 Hóa 2021

41-C42-C43-A44-A45-A46-C47-A48-C49-D50-A
51-B52-B53-C54-D55-D56-B57-C58-B59-C60-B
61-D62-A63-B64-D65-C66-D67-B68-C69-D70-B
71-C72-D73-D74-C75-C76-B77-B78-C79-D80-D

Đáp án đề 222 Hóa 2021

41-C42-B43-B44-A45-A46-C47-C48-A49-A50-D
51-C52-A53-C54-D55-D56-C57-C58-C59-A60-A
61-B62-B63-C64-A65-D66-A67-A68-D69-C70-A
71-A72-D73-D74-A75-C76-D77-A78-D79-C80-D

Đáp án đề 223 Hóa 2021

41-A42-D43-A44-C45-C46-D47-B48-A49-A50-A
51-D52-A53-D54-D55-B56-D57-C58-A59-B60-B
61-B62-A63-A64-C65-D66-C67-B68-C69-C70-C
71-B72-D73-A74-D75-B76-B77-D78-A79-D80-D

Đáp án đề 224 Hóa 2021

41-A42A-43-C44-C45-D46-B47-D48-C49-C50-D
51-A52-B53-D54-D55-C56-C57-A58-D59-C60-C
61-B62-C63-A64-A65-C66-B67-A68-A69-BA70-
71-A72-D73-B74-D75-B76-B77-D78-D79-B80-B

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa

Đáp án thi Hóa THPT Quốc gia năm 2021

Đáp án thi Hóa THPT Quốc gia năm 2021

Đáp án thi Hóa THPT Quốc gia năm 2021

Đáp án thi Hóa THPT Quốc gia năm 2021

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa:

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lưu ý: Đề thi và đáp án từng đề sẽ chỉ được giải sau khi hết giờ làm bài! Để xem đáp án từng đề, mời các bạn kích vào đường link bên dưới.

Đáp án đề thi THPT Quốc gia năm 2020

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Hóa học, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
53 47.322
Sắp xếp theo

    Hóa 12 - Giải Hoá 12

    Xem thêm