Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Chính thức của Bộ GD&ĐT

Đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa vừa được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Qua đây bạn đọc có thể cập nhật được đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Hóa một cách nhanh và chính xác nhất. Mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Đáp án và Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Hóa sẽ được cập nhật ngay sau khi kết thúc giờ thi. Vui lòng ấn F5 và gửi đề cho VnDoc để nhận gợi ý đáp án nhé.

Đáp án môn Vật Lý được cập nhật tại đây: Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Vật Lý

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 12, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 12 sau: Tài liệu học tập lớp 12

Nội dung kì thi này sẽ được cập nhật tại đây:

Bộ Đề thi THPT Quốc Gia 2020 chính thức kèm hướng dẫn giải

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Hóa học

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 201

41-C 42-D 43-B 44-A 45-B 46-D 47-C 48-D 49-C 50-D
51-D 52-B 53-A 54-A 55-C 56-B 57-B 58-A 59-A 60-B
61-A 62-B 63-B 64-D 65-A 66-B 67-D 68-D 69-D 70-A
71-A 72-D 73-A 74-B 75-D 76-A 77-D 78-B 79-D 80-A

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 202

41-A 42-D 43-B 44-A 45-A 46-C 47-B 48-C 49-D 50-B
51-A 52-D 53-A 54-B 55-C 56-D 57-D 58-B 59-C 60-A
61-B 62-B 63-B 64- 65-A 66-A 67-B 68-B 69-D 70-A
71-A 72-D 73-A 74-B 75-D 76-A 77-D 78-D 79-A 80-A

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 203

41-D 42-C 43-D 44-D 45-B 46-C 47-A 48-D 49-C 50-B
51-B 52-B 53-C 54-A 55-D 56-B 57-A 58-C 59-B 60-A
61-C 62-D 63-D 64-A 65-A 66-C 67-A 68-A 69-D 70-A
71-C 72-A 73-C 74-A 75-B 76-C 77-C 78-A 79-D 80-A

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 204

41-B 42-A 43-D 44-B 45-B 46-C 47-C 48-A 49-A 50-C
51-D 52-B 53-B 54-C 55-D 56-C 57-D 58-B 59-D 60-D
61-A 62-A 63-B 64-B 65-C 66-A 67-C 68-D 69-A 70-B
71-B 72-D 73-C 74-A 75-A 76-B 77-B 78-B 79-D 80-C

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 205

41-A 42-D 43-C 44-C 45-D 46-D 47-A 48-D 49C- 50-C
51-B 52-C 53-D 54-A 55-D 56-A 57-C 58-B 59-A 60-B
61-A 62-C 63-D 64-C 65-D 66-D 67-D 68-A 69-D 70-A
71- 72-C 73-C 74-A 75-A 76-C 77-D 78-D 79-D 80-D

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 206

41-A 42-D 43-D 44-D 45-B 46-A 47-D 48-B 49-B 50-A
51-A 52-C 53-C 54-C 55-B 56-D 57-B 58-B 59-D 60-B
61-C 62-A 63-C 64-A 65-B 66-C 67-A 68-B 69-C 70-C
71-D 72-B 73-B 74-B 75-D 76-C 77-A 78-B 79-C 80-D

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 207

41-C 42-C 43-B 44-C 45-A 46-D 47-C 48-A 49-A 50-A
51-C 52-C 53-B 54-A 55-A 56-A 57-C 58-B 59-D 60-D
61-D 62-B 63-A 64-D 65-D 66-C 67-A 68-C 69-D 70-B
71-C 72-D 73-D 74-D 75-D 76-B 77-C 78-B 79-B 80-A

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 208

41-D 42-D 43-A 44-B 45-C 46-A 47-C 48-B 49-C 50-C
51-D 52-D 53-B 54-B 55-C 56-B 57-C 58-B 59-A 60-B
61-D 62-A 63-A 64-B 65-A 66-A 67-A 68-C 69-D 70-C
71-D 72-A 73-C 74-A 75-C 76-A 77-C 78-B 79-B 80-B

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 209

41-D 42-C 43-C 44-A 45-C 46-A 47-D 48-A 49-C 50-D
51-D 52-A 53-B 54-B 55-B 56-A 57-D 58-D 59-B 60-D
61-D 62-D 63-C 64-C 65-B 66-B 67-A 68-B 69-B 70-C
71-B 72-C 73-B 74-C 75-A 76-B 77-C 78-B 79-C 80-C

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 210

41-B 42-C 43-D 44-C 45-C 46-C 47-B 48-B 49-C 50-A
51-C 52-D 53-B 54-A 55-D 56-D 57-D 58-A 59-B 60-B
61-C 62-A 63-A 64-B 65-B 66-D 67-B 68-A 69-A 70-D
71-B 72-B 73-B 74-A 75-A 76-D 77-D 78-B 79-D 80-A

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 211

41-A 42-A 43-B 44-C 45-B 46-A 47-A 48-B 49-D 50-C
51-D 52-C 53-D 54-A 55-B 56-C 57-C 58-B 59-D 60-A
61-C 62-B 63-B 64-A 65-A 66-A 67-D 68-B 69-D 70-C
71-A 72-C 73-B 74-A 75-D 76-A 77-B 78-B 79-C 80-A

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 212

41-A 42-A 43-B 44-B 45-C 46-C 47-D 48-A 49-B 50-B
51-C 52-C 53-A 54-B 55-D 56-D 57-C 58-D 59-D 60-C
61-C 62-A 63-C 64-D 65-D 66-B 67-D 68-D 69-A 70-D
71-A 72-B 73-C 74-C 75-C 76-B 77-A 78-A 79-A 80-C

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 213

41-D 42-D 43-C 44-B 45-C 46-C 47-A 48-C 49-A 50-A
51-D 52-C 53-A 54-A 55-B 56-A 57-B 58-C 59-B 60-B
61-B 62-D 63-B 64-C 65-D 66-A 67-D 68-D 69-C 70-C
71-C 72-C 73-D 74-B 75-D 76-B 77-B 78-A 79-B 80-A

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 214

41-D 42-A 43-C 44-B 45-A 46-B 47-D 48-A 49-A 50-A
51-C 52-B 53-B 54-B 55-D 56-D 57-C 58-A 59-B 60-B
61-C 62-C 63-C 64-B 65-A 66-D 67-B 68-C 69-A 70-D
71-D 72-A 73-D 74-A 75-A 76-A 77-C 78-A 79-D 80-D

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 215

41-B 42-D 43-A 44-C 45-D 46-C 47-B 48-D 49-D 50-D
51-A 52-C 53-D 54-C 55-D 56-A 57-A 58-A 59-C 60-A
61-B 62-B 63-C 64-B 65-D 66-B 67-C 68-C 69-C 70-B
71-D 72-D 73-D 74-B 75-C 76-C 77-B 78-A 79-A 80-B

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 216

41-A 42-A 43-A 44-D 45-D 46-C 47-C 48-D 49-B 50-B
51-D 52-A 53-D 54-B 55-C 56-A 57-A 58-B 59-D 60-A
61-D 62-A 63-A 64-B 65-C 66-C 67-C 68-D 69-A 70-B
71-D 72-C 73-A 74-B 75-B 76-B 77-B 78-D 79-C 80-D

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 217

41-A 42-C 43-C 44-D 45-B 46-B 47-D 48-D 49-C 50-D
51-A 52-B 53-A 54-B 55-B 56-B 57-A 58-B 59-B 60-D
61-D 62-D 63-A 64-A 65-C 66-D 67-D 68-C 69-C 70-A
71-A 72-D 73-A 74-C 75-A 76-D 77-D 78-D 79-A 80-B

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 218

41-A 42-C 43-C 44-B 45-B 46-B 47-D 48-B 49-D 50-C
51-B 52-A 53-C 54-A 55-D 56-D 57-C 58-C 59-A 60-B
61-A 62-A 63-D 64-A 65-C 66-A 67-D 68-C 69-C 70-D
71-C 72-B 73-D 74-B 75-B 76-D 77-C 78-B 79-D 80-D

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 219

41-D 42-A 43-A 44-C 45-B 46-C 47-B 48-B 49-A 50-D
51-B 52-C 53-B 54-A 55-D 56-B 57-D 58-C 59-D 60-C
61-D 62-D 63-C 64- 65-C 66-D 67-B 68-B 69-D 70-D
71-C 72-B 73-A 74-D 75-C 76-B 77-B 78-D 79-D 80-D

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 220

41-D 42-B 43-B 44-B 45-D 46-D 47-A 48-D 49-A 50-B
51-A 52-C 53-D 54-C 55-B 56-C 57-B 58-C 59-C 60-A
61-C 62-B 63-B 64-C 65-A 66-A 67-B 68-C 69-D 70-B
71-C 72-B 73-C 74-B 75-A 76-C 77-D 78-D 79-A 80-B

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 221

41-B 42-D 43-D 44-B 45-C 46-C 47-D 48-C 49-A 50-D
51-C 52-A 53-D 54-A 55-C 56-C 57-A 58-B 59-D 60-A
61-C 62-A 63-C 64-A 65-B 66-D 67-A 68-A 69-D 70-B
71-B 72-B 73-D 74-D 75-D 76-D 77-A 78-B 79-B 80-A

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 222

41-B 42-C 43-C 44-D 45-C 46-A 47-C 48-D 49-C 50-B
51-B 52-B 53-C 54-C 55-B 56-D 57-B 58-D 59-B 60-C
61-B 62-A 63-A 64-A 65-B 66-C 67-B 68-B 69-A 70-B
71-A 72-A 73-A 74-C 75-A 76-A 77-A 78-D 79-C 80-B

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 223

41-B 42-B 43-B 44-A 45-D 46-C 47-C 48-A 49-C 50-B
51-A 52-C 53-D 54-C 55-B 56-D 57-C 58-D 59-D 60-A
61-D 62-D 63-C 64-B 65-C 66-C 67-A 68-D 69-B 70-A
71-D 72-D 73-A 74-C 75-B 76-B 77-D 78-B 79-A 80-B

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 224

41-D 42-D 43-C 44-C 45-B 46-C 47-D 48-D 49-C 50-D
51-D 52-B 53-B 54-B 55-C 56-D 57-C 58-A 59-D 60-A
61-B 62-A 63-A 64-B 65-C 66-A 67-D 68-B 69-B 70-D
71-A 72-C 73-C 74-B 75-A 76-B 77-C 78-D 79-A 80-B

Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Hóa 

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Hóa

Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Hóa

Đáp án môn Hóa 2020

Đề thi Hóa THPT quốc gia 2020

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa học, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
4 10.891
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

Xem thêm