Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án chính thức đề thi thpt quốc gia 2021 môn tiếng Nhật

Đáp án đề tiếng Nhật THPT Quốc gia 2021 đợt 1 được VnDoc.com cập nhật nhanh & chính xác nhất sau khi kết thúc thời gian làm bài. Đề thi tiếng Nhật THPT Quốc Gia năm 2021 chính thức bắt đầu lúc 14h30 ngày 08/07/2021.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 chính thức bắt đầu từ ngày 07/07/2021 đến 08/07/2021. Đáp án tất cả các môn thi THPT Quốc Gia năm 2021 đều được VnDoc.com cập nhật sau khi hết thời gian làm bài.

Xem thêm: Đáp án 24 mã đề thi tiếng Nhật THPT Quốc gia 2022 HOT

LƯU Ý : VnDoc.com không có đề trước khi hết thời gian làm bài. Toàn bộ Đáp án & Đề thi tốt nghiệp THPT 2021 các môn chỉ được VnDoc.com cập nhật khi thời gian làm bài kết thúc.

Các em học sinh chụp & gửi đề thi cho VnDoc tại Fanpage: VnDoc.com để được Thầy/ Cô ban tiếng Nhật của VnDoc.com giải nhanh từng mã đề.

Đáp án Đề thi tiếng Nhật THPT Quốc Gia 2021 chính thức

Đáp án chính thức đề thi thpt quốc gia 2021 môn tiếng Nhật

Đáp án tiếng Nhật THPT 2021 24 Mã đề

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn tiếng Nhật được VnDoc.com cập nhật sau khi thời gian làm bài kết thúc lúc 15h30 ngày 08.7.2021.

F5 để cập nhật đáp án môn tiếng Nhật THPT Quốc Gia 2021 liên tục...

Đáp án đề 501 tiếng Nhật 2021 - Đã xong

1. C2. A3.B4.D5.C6.B7.A8.B9.B10.D
11.C12.C13.D14.A15.D16.D17.A18.D19.D20.C
21.A22.B23.C24.C25.D26.C27.A28.B29.B30.D
31.A32.A33.C34.B35.A36.C37.A38.A39.C40.A
41B42.C43.B44.C45.B46.C47.B48.D49.A50.C

Đáp án tiếng Nhật THPT Quốc Gia 2021 Đề 502 - Đã xong

1.D2.C3.C4.D5.A6.A7.A8.C9.D10.C
11.C12.A13.C14.B15.C16.A17.D18.B19.B20.C
21.A22.C23.C24.B25.A26.B27.C28.C29.D30.B
31.B32.D33.B34.B35.A36.A37.D38.D39.B40.D
41B42.A43.B44.D45.D46.A47.A48.C49. B50.D

Đáp án đề 503 tiếng Nhật 2021 - Đã xong

1.B2.C3.D4.C5.C6.A7.D8.D9.D10.A
11.B12.D13.C14.B15.A16.C17.C18.C19.A20.B
21.B22.B23.D24.D25.D26.C27.B28.C29.C30.C
31.B32.B33.D34.D35.B36.C37.C38.B39.B40.C
41D42.B43.D44.D45.B46.D47.A48.C49.B50.B

Đáp án tiếng Nhật THPT Quốc Gia 2021 Đề 504 - Đã xong

1.B2.C3.B4.C5.A6.A7.A8.C9.B10.A
11.C12.B13.B14.A15.C16.A17.D18.A19.C20.A
21.B22.B23.B24.D25.D26.C27.C28.B29.D30.D
31.D32.A33.D34.D35.D36.A37.C38.B39.B40.D
41A42.B43.C44.D45.B46.B47.C48B.49.D50.D

Đáp án đề 505 tiếng Nhật 2021

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án tiếng Nhật THPT Quốc Gia 2021 Đề 506

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án đề 507 tiếng Nhật 2021

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án tiếng Nhật THPT Quốc Gia 2021 Đề 508

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án đề 509 tiếng Nhật 2021

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án tiếng Nhật THPT Quốc Gia 2021 Đề 510

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án đề 511 tiếng Nhật 2021

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án tiếng Nhật THPT Quốc Gia 2021 Đề 512

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án đề 513 tiếng Nhật 2021

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án tiếng Nhật THPT Quốc Gia 2021 Đề 514

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án đề 515 tiếng Nhật 2021

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án tiếng Nhật THPT Quốc Gia 2021 Đề 516

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án đề 517 tiếng Nhật 2021

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án tiếng Nhật THPT Quốc Gia 2021 Đề 518

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án đề 519 tiếng Nhật 2021

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án tiếng Nhật THPT Quốc Gia 2021 Đề 520

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án đề 521 tiếng Nhật 2021

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án tiếng Nhật THPT Quốc Gia 2021 Đề 522

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án đề 523 tiếng Nhật 2021

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án đề 524 tiếng Nhật 2021

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đề tiếng Nhật THPT Quốc Gia 2021 chính thức

Đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Nhật 2021 đợt 1 của bộ GD&ĐT được VnDoc.com update ngay sau khi hết thời gian làm bài ngày 8/7/2021.

Đề thi & Đáp án Đề thi tiếng Nhật tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1 bao gồm 24 mã đề với cấu trúc giống với Đề minh họa tiếng Nhật 2021 của bộ Giáo dục & Đào tạo và lượng kiến thức gói gọn trong chương trình SGK tiếng Nhật lớp 12.

Bộ đề thi THPT Quốc Gia 2021 đầy đủ các môn

Các em học sinh truy cập vào từng đường link dưới đây và tham khảo đáp án chi tiết các môn thi:

Trên đây là Đáp án 24 mã đề thi tiếng Nhật THPT Quốc gia 2021. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2021 các môn khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh 2021, Thi thpt Quốc gia môn Toán 2021, Thi thpt Quốc gia môn Văn 2021 ,.... có trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh

    Xem thêm