Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm học 2017 - 2018 trường THPT Cao Nguyên - Tây Nguyên

7 trang 1  thi 132

TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 (LẦN 1)
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề)
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 06 trang-40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi: 132


Câu 81: 
A. 
B. 
C.  
D. 
Câu 82: 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 83: 
2


2

A. NADPH B. H
2
O C. ATP D. CO
2
Câu 84: 



A.  B. Kí sinh. C.  D. 
Câu 85: 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 86: 
A. anticodon B. triplet C. Axit amin D. codon
Câu 87: 
A.  B. 
C.  D. 
Câu 88: 

A.  B. clêôtit.
C.  D. 
Câu 89: 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 90: 
A. 
B. 
7 trang 2  thi 132
C. 
D. 
Câu91: 

A.  B. 
C.  D. 
Câu 92: 
A.  B. 
C.  D. 
Câu 93: 


- 




A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 94: 
 
 

A. X
b
X
b
× X
B
Y. B. X
B
X
b
× X
B
Y. C. X
B
X
b
× X
b
Y. D. X
B
X
B
× X
b
Y.
Câu 95: 





mã hóa.

A. 
B. 
C. (
D. 
Câu 96: 
 




A. 1,2,4 B. 1,2,3 C. 1,3,4 D. 1,2,3,4
Câu 97: 
A. 
His 
B. 

C. 
Puôc
D. 

7 trang 3  thi 132
Câu 98: qui

không 




A. (1) và (4) B. (1) và (2) C. (1), (2), và (4) D. (1) và (3)
Câu 99: 
1. Gieo 
2





A.  B. 
C.  D. 
Câu 100: 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 101: 
M m M
Ab AB
X X XP Y:
aB ab
♀♂


A. 25% B. 35% C. 20% D. 18%
Câu 102: 
A. 

B. 

C. 

D.  

Câu 103: 
       

A. 288 B. 144 C. 135 D. 270
Câu 104: t y C
3

4


2

A. 
2

4
B. 
2

3
C. 
2
 D. 
2
t
Câu 105: 






A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm học 2017 - 2018 trường THPT Cao Nguyên - Tây Nguyên, nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm học 2017 - 2018 trường THPT Cao Nguyên - Tây Nguyên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 368
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm