Sơ đồ tư duy lý thuyết môn Sinh học lớp 12

LUYỆN THI ĐI HỌC MÔN SINH HỌC- 240/162 LÝ NAM ĐẾ- TP HU- SĐT: 09.222.777.44 Trang 1/19
MỤC LỤC
Trang
Mục lục............................................................................................................................................................................................1
Bài 1: Axit nuclêic...........................................................................................................................................................................2
Bài 2: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN...............................................................................................................3
Bài 3: Phiên mã, dịch mã.................................................................................................................................................................4
Bài 4: Điều hòa hot động của gen..................................................................................................................................................5
Bài 5: Đột biến gen..........................................................................................................................................................................6
Bài 6: Nhiễm sắc thể........................................................................................................................................................................7
Bài 7: Nguyên phân..........................................................................................................................................................................8
Bài 8: Giảm phân.............................................................................................................................................................................9
Bài 9: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể..........................................................................................................................................10
Bài 10: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể.......................................................................................................................................11
Bài 11: Ôn tập đột biến..................................................................................................................................................................12
Bài 12: Quy luật phân li.................................................................................................................................................................13
Bài 13: Quy luật phân li độc lập....................................................................................................................................................14
Bài 14: Tương tác gen và tính đa hiệu của gen..............................................................................................................................15
Bài 15: Di truyền liên kết...............................................................................................................................................................16
Bài 16: Di truyền liên kết với giới tính..........................................................................................................................................17
Bài 17: Di tryn ngoài nhiễm sắc thể.............................................................................................................................................18
Bài 18: Ảnh hưởng củai trường đến sự biểu hiện của gen.......................................................................................................19
Bài 19: Cấu trúc di truyền của quần thể.........................................................................................................................................20
Bài 20: Trng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên...................................................................................................21
Bài 21: Chọn giống vật nuôi và cây trồng.....................................................................................................................................22
Bài 22: Chọn giống bằng công nghệ tế bào...................................................................................................................................23
Bài 23: Tạo ging bằng công nghệ gen..........................................................................................................................................24
Bài 24: Tạo giống bằng công nghệ gen(tt).....................................................................................................................................25
Bài 25: Phương pháp nghiên cứu di truyền người.........................................................................................................................26
Bài 26: Di truyền Y học.................................................................................................................................................................27
Bài 27: Di truyền Y học(tt)............................................................................................................................................................28
Bài 28: Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người...........................................................................................................................29
Bài 29: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và pi sinh học so sánh............................................................................................30
Bài 30: Bằng chứng địa lí sinh học, tế bào học và sinh hc phân tử.............................................................................................31
Bài 31: Hc thuyết tiến hóa cổ điển...............................................................................................................................................32
Bài 32: Hc thuyết tiến hóa của c điển(tt)...................................................................................................................................33
Bài 33: Hc thuyết tiến hóa hiện đại..............................................................................................................................................34
Bài 34: Các nhân tố tiến hóa..........................................................................................................................................................35
Bài 35: Các nhân tố tiến hóa(tt).....................................................................................................................................................36
Bài 36: Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi.........................................................................................................................37
Bài 37: Loài sinh học và các cơ chế cách li...................................................................................................................................38
Bài 38: Quá trình hình thành loài...................................................................................................................................................39
Bài 39: Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa ca sinh giới.................................................................................................40
Bài 40: Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất....................................................................................................................................41
Bài 41: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất................................................................................................................42
Bài 42: Sự phát sinh loài người......................................................................................................................................................43
Bài 43: Môi trường và các nhân tố sinh thái..................................................................................................................................44
Bài 44: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật..............................................................................................45
Bài 45: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật(tt).........................................................................................46
Bài 46: Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể............................................................................47
Bài 47: Các đặc trưng cơ bản của quần thể....................................................................................................................................48
Bài 48: Các đặc trưng cơ bản của quần thể(tt)...............................................................................................................................49
Bài 49: Biến động số lượng cá thể của quần thể............................................................................................................................50
Bài 50: Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã...............................................................................................................51
Bài 51: Các mối quan hệ giữa các loài trong qun xã....................................................................................................................52
Bài 52: Mối quan hệ dinh dưỡng...................................................................................................................................................53
Bài 53: Diễn thế sinh thái...............................................................................................................................................................54
Bài 54: Hệ sinh thái........................................................................................................................................................................55
Bài 55: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái....................................................................................................................56
Bài 56: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái(tt)...............................................................................................................57
Bài 57: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái..................................................................................................................................58
Bài 58: Sinh quyn.........................................................................................................................................................................59
Bài 59: Sinh thái hc và việc quản tài nguyên thiên nhiên.........................................................................................................60
Go viên: Phan Tn Thiện.
Số điện thoại: 09.222.777.44
www.facebook.com/day.monsinh/about
LUYỆN THI ĐI HỌC MÔN SINH HỌC- 240/162 LÝ NAM ĐẾ- TP HU- SĐT: 09.222.777.44 Trang 2/19
LUYỆN THI ĐI HỌC MÔN SINH HỌC- 240/162 LÝ NAM ĐẾ- TP HU- SĐT: 09.222.777.44 Trang 3/19

Sơ đồ tư duy lý thuyết môn Sinh học

Sơ đồ tư duy lý thuyết môn Sinh học lớp 12 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết dưới đây tổng hợp lại toàn bộ kiến thức của các bài trong môn Sinh học chương trình lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết vài tải về bài viết tại đây.

Sơ đồ tư duy lý thuyết môn Sinh học lớp 12
Sơ đồ tư duy lý thuyết môn Sinh học lớp 12
Sơ đồ tư duy lý thuyết môn Sinh học lớp 12
Sơ đồ tư duy lý thuyết môn Sinh học lớp 12
Sơ đồ tư duy lý thuyết môn Sinh học lớp 12
Sơ đồ tư duy lý thuyết môn Sinh học lớp 12

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Sơ đồ tư duy lý thuyết môn Sinh học lớp 12. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Sinh học lớp 12. Để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm Trắc nghiệm Sinh học 12...

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

 1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Toán
 2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2024 môn Văn
 3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2024 môn Anh
 4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2024 môn Lý
 5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2024 môn Hóa
 6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2024 môn Sinh
 7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2024 môn Sử
 8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2024 môn Địa
 9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2024 môn GDCD
Đánh giá bài viết
74 101.076
Sắp xếp theo

  Thi THPT Quốc gia môn Sinh học

  Xem thêm