Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT chuyên Đại học Vinh lần 2

1 3.058

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT chuyên Đại học Vinh lần 2. Đề thi giúp các bạn học sinh làm quen với cấu trúc đề thi môn Vật lý với 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian làm bài là 50 phút để từ đó củng cố lại kiến thức và nâng cao kỹ năng giải đề.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý - Thành phố Hà Nội (Có đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc (Lần 3)

Mời làm: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT chuyên Đại học Vinh lần 2 Online

TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017
MÔN: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

1. C

2. C

3. A

4. B

5. D

6. C

7. A

8. A

9. C

10. C

11. C

12. D

13. B

14. D

15. A

16. B

17. D

18. A

19. A

20. D

21. B

22. B

23. B

24. D

25. A

26. A

27. D

28. B

29. D

30. C

31. A

32. A

33. C

34. B

35. A

36. B

37. A

38. C

39. D

40. A

Đánh giá bài viết
1 3.058
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm