Đề thi thử vào lớp 10 môn Lịch sử năm học 2019 - 2020 (lần 2)

1/9
ĐỀ THI TH TUYN SINH LP 10 LN 2
Môn: Lch S
Thi gian làm bài: 60 phút
Ngày thi: 7/04/2019
H và tên: SDB:
ĐỀ BÀI
Câu 1. Ch da của “Chiến tranh dc biệt ”của Mĩ ở min Nam là gì?
A. p chiến lược
B. Lực lượng ngy quân, ngy quyn
C. Lực lượng c vấn Mĩ
D. p chiến lược và ngy quân, ngy quyn
Câu 2. Trên mt trn quân s chiến thng nào ca ta tính cht m màn cho việc đánh bại
Page 1
“Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
A. Chiến thng Bình Giã (Bà Ra)
B. Chiến thng Ba Gia (Qung Ngãi)
C. Chiến thắng Đồng Xoài (Biên Hòa)
D. Chiến thng p Bắc (Mĩ Tho)
Câu 3. Chiến thng quân s nào ca ta làm phá sn v cơ bản “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
A. Chiến thng p Bc
B. Chiến thng Bình Giã
C. Chiến thắng Đồng Xoài
D. Chiến thng Ba Gia
Câu 4. Trong cuộc đấu tranh chính tr tiêu biu nhất trong năm 1963 của đồng bào min Nam?
A. Cuc biu tình ca 2 vạn tăng ni Phật t Huế (8-5-1963)
B. Hòa thượng Thích Quảng Đức t thiêu để phản đối chính quyn Dim Sài Gòn (11-6-1963)
C. Cuc biu tình ca 70 vn quân chúng Sài Gòn (16-6-1963)
D. Cuộc Đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm (01-11-1963)
Câu 5. C hai min Nam Bắc đều trong tình trng có chiến tranh bắt đầu t năm nào
A. Năm 1965
B. Năm 1968
2/9
ĐỀ THI TH TUYN SINH LP 10 LN 2
Môn: Lch S
Thi gian làm bài: 60 phút
Ngày thi: 7/04/2019
C. Năm 1960
D. Năm 1969
Câu 6. Chiến thng tính cht m màn cho vic đánh bại chiến tranh cc b”của min
Nam là chiến tranh nào?
A. Chiến thng trong mùa khô 1965-1966
B. Chiến thng trong mùa khô 1966-1967
C. Chiến thng Vạn Tường (1965)
D. Chiến thng tết Mâu Thân (1968)
Câu 7. Cuc tng công kích và tng ni dy Tết Mu Thân 1968 là thng lợi và là bước nhy vt
ln th my ca cách mng min Nam?
A. Thng li th ba và là bước nhy vt th hai
B. Thng li th ba và là bước nhy vt th nht
C. Thng li th tư là bước nhy vt th hai
D. Thng li th năm và là bước nhy vt th hai
Câu 8. Ý nghĩa lớn nht trong cuc tng công kích, tng ni dy Tết Mu Thân 1968 là gì?
A. Đã làm lung lay ý chí xâm c ca quân viễn chinh Mĩ, buộc chúng phi tuyên b phi
hóa chiến tranh xâm lược
B. Buộc Mĩ phải chm dứt không điều kin chiến tranh phá hoi min Bc
C. Mĩ phải đến hi ngh Pari để đàm phán với ta
D. Đây là đòn đánh bất ngờ, làm cho Mĩ không dám đưa quân Mĩ và chư hầu vào min Nam
Câu 9. Âm mưu nào dưới đây không nằm trong âm mưu chiến tranh phá hoi min Bc ln th
nht của Mĩ
A. Phá tim lc kinh tế, phá công cuc xây dng ch nghĩa xã hội min Bc
B. Cu nguy cho chiến lược “chiến tranh cc b min Nam
C. Ngăn chặn ngun chi vin t bên ngoài min Bc và t min Bc vào min Nam
D. Uy hiếp tinh thn, làm lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân ta hai miền đất nước
Page 2
3/9
ĐỀ THI TH TUYN SINH LP 10 LN 2
Môn: Lch S
Thi gian làm bài: 60 phút
Ngày thi: 7/04/2019
Câu 10. Điểm nào dưới đây nằm trong chương trình của “Việt Nam hóa” chiến tranh mà áp
dng min Nam Viêt Nam?
A. Đưa quân Mĩ ào ạt vào miền Nam để giúp quân ngụy đứng vng trên chiến trường min Nam
B. Tăng cường vin tr quân s giúp quân đội ngụy tăng số ng và trang b để “t đứng vững”
và “tự gánh vác ly chiến tranh”
C. M rng chiến tranh phá hoi min bắc, tăng cường m rng chiến tranh xâm lược Lào,
Campuchia.
D. Điểm B và C đúng
Câu 11. Tht bi trong chiến lược chiến tranh nào của phải chp nhn ngồi vào bàn đàm
phán vi ta hi nghi Pari?
A. Trong chiến tranh đặc bit
B. Trong chiến tranh cc b
C. Trong Vit Nam hóa chiến tranh
D. Trong chiến tranh phá hoi min Bc ln th hai
Câu 12. Trong lúc tiến hành chiến tranh phá hoi ln th hai min Bắc, Mĩ đã áp dng loi
hình chiến lược chiến tranh nào min Nam?
A. Chiến tranh mt phía
B. Chiến tranh đặc bit
C. Chiến tranh cc b
D. Vit Nam hóa chiến tranh
Câu 13. Loi hình chiến tranh nào của Mĩ ở Việt Nam được tiến hành bởi hai đời tng thng
A. Chiến tranh mt phía
B. Chiến tranh đặc bit
C. Chiến tranh cc b
D. Vit Nam hóa chiến tranh
Câu 14. Quá trình din biến ca hi ngh Pari gn với đời tng thng nào của Mĩ?
A. Ken nơ đi, Ních Xơn
Page 3

Đề thi thử vào lớp 10 môn Lịch sử năm học 2019 - 2020 có đáp

Đang cập nhật Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Lịch sử ở Hà Nội năm 2019 - 2020

Đề thi thử vào lớp 10 môn Lịch sử năm học 2019 - 2020 (lần 2) được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Lịch sử để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi tuyển sinh sắp tới đây đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

.............................................

Ngoài Đề thi thử vào lớp 10 môn Lịch sử năm học 2019 - 2020 (lần 2). Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
11 5.364
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Lịch sử Xem thêm