Đề thi tiếng Anh B1 chuẩn khung Châu Âu

Đề thi tiếng Anh B1 Châu Âu - PET

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi tiếng Anh B1 chuẩn khung Châu Âu được sưu tầm và đăng tải sau đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn nắm được cấu trúc đề thi PET. Qua đây cũng thử sức và tập dượt cho kì thi chính thức của mình. Chúc các bạn thi tốt!

Cấu trúc đề thi tiếng Anh B1 châu Âu (PET)

PHẦN 1: ĐỌC VIẾT (1h30 phút)

Đọc phần 1: Cho 5 biển báo, thông báo, tin nhắn… và 3 lựa chọn trả lời. Thí sinh chọn một đáp án đúng.

Đề thi B1 khung chuẩn Châu Âu

Đọc phần 2: Cho 5 bài miêu tả về một người/nhóm người và 5 đoạn văn ngắn. Nối phần miêu tả với đoạn văn thích hợp.

Đề thi B1 PET

Đề thi khung Châu Âu B1

Đọc phần 3: Cho 10 câu và một bài văn. Dựa vào thông tin của bài văn, quyết định xem câu văn đã cho đúng hay sai.

Đề thi khung B1 Châu Âu

Đọc phần 4: Cho một bài văn và 5 câu đọc hiểu trắc nghiệm gồm 4 lựa chọn A, B, C, D. Chọn đáp án đúng nhất.

Đề thi B1 PET Châu Âu

Đọc phần 5: Cho một đoạn văn có 10 chỗ trống. Mỗi chỗ trống tương ứng với 4 lựa chọn. Chọn đáp án đúng nhất.

Cấu trúc đề B1 PET

Đề thi châu Âu PET

Viết phần 1: Điền từ 1 đến 3 từ vào câu viết lại sao cho giữ nguyên nghĩa với câu đã cho.

Viết phần 2: Viết một đoạn tin nhắn (35-45 từ) bao gồm 3 mẩu thông tin

Đề thi PET

Viết phần 3: Viết một bức thư hoặc một câu chuyện khoảng 100 từ

Đề thi PET Châu Âu

PHẦN 2: NGHE (35 phút)

Nghe phần 1: Mỗi câu hỏi tương ứng với 3 bức tranh. Nghe và chọn bức tranh đúng.

Đề thi PET B1

Nghe phần 2: Nghe một đoạn độc thoại hoặc một bài phỏng vấn và chọn đáp án đúng nhất trong 3 lựa chọn A, B, C

Cấu trúc đề PET

Nghe phần 3: Nghe điền từ vào chỗ trống

Đề thi PET Châu Âu B1

Nghe phần 4: Nghe một đoạn hội thoại và quyết định xem câu đưa ra đúng hay sai.

Đề thi PET B1 Châu Âu

PHẦN 3: NÓI (10 – 12 phút)

Nói phần 1: Giám khảo phỏng vấn thí sinh các câu hỏi liên quan đến thông tin cá nhân

Nói phần 2: Hai thí sinh được đưa một số bức tranh về một tình huống nhất định. Từng thí sinh sẽ thảo luận với thí sinh còn lại về bức tranh của mình.

Đề thi chuẩn khung Châu Âu B1 PET

Nói phần 3: Thí sinh được xem một bức tranh in màu và thí sinh miêu tả bức tranh đó trong vòng 1 phút.

Cấu trúc đề thi B1 PET

Nói phần 4: Hai thí sinh thảo luận với nhau về một chủ đề liên quan đến bức tranh ở phần 3.

* Lưu ý: 2 thí sinh cùng thi một lúc, 2 giám khảo chấm thi (một người hỏi thí sinh, một người chỉ ghi chép)

Thang điểm đề thi B1 châu Âu tiếng Anh

Bài thi tính theo thang điểm 100, mỗi kỹ năng chiếm 25% số điểm. Bài thi có thể đánh giá năng lực ngôn ngữ thấp hơn 1 bậc – tức A2.

Bạn sẽ được cấp chứng chỉ:

B1 nếu điểm từ 70 – 100

A2 nếu điểm từ 45 – 69

Không được cấp chứng chỉ nếu điểm từ 0 - 44

Đánh giá bài viết
4 7.859
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ B1 Xem thêm