Đề thi tuyển giáo viên Tiểu học Sở Nội vụ Bắc Ninh năm 2018

2 3.718

Đề thi tuyển giáo viên Tiểu học năm 2018

Đề thi tuyển giáo viên Tiểu học Sở Nội vụ Bắc Ninh năm 2018 bao gồm 3 bài thi để bổ sung kiến thức cho các đề thi tuyển giáo viên, giúp quý thầy cô giáo chuẩn bị và ôn tập hiệu quả trước kì thi tuyển giáo viên. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

1. Thi tuyển giáo viên - Phần thi Kiến thức chung

   Đề thi tuyển giáo viên

2. Phần thi chuyên môn, chuyên ngành (thực hành)

 Đề thi tuyển giáo viên

3. Phần thi chuyên môn, chuyên ngành (phần thi viết)

 Đề thi tuyển giáo viên

Đánh giá bài viết
2 3.718
Thi giáo viên dạy giỏi Xem thêm