Đề kiểm tra năng lực giáo viên môn Hóa học THPT

ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN

MÔN: HÓA HỌC

(Thời gian làm bài: 30 phút, không kể thời gian phát đề)

Đánh giá bài viết
1 18
Sắp xếp theo

Thi giáo viên dạy giỏi

Xem thêm