Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên môn Hóa học Sở GD&ĐT Kiên Giang năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
KIÊN GIANG
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 01 trang)
MÔN THI: HÓA HỌC (Chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đ
Ngày thi: 06/6/2018
Bài 1 (3,0 điểm).
1. Cho các chất sau: CuO, Zn, MgO, Cu, Fe(OH)
3
, BaSO
4
. Hãy xác định chất
nào đã cho trên khi tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:
a. Khí nhẹ hơn không khí.
b. Dung dịch u vàng nâu.
c. Dung dịch có màu xanh lam.
d. Dung dịch không màu.
Viết các phương trình phản ứng minh họa?
2. bốn lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: C
2
H
5
OH,
Ca(NO
3
)
2
, CH
3
COOH, C
6
H
12
O
6
(glucozơ), H
2
SO
4
, Na
2
CO
3
,. Bằng phương
pháp hóa học, hãy nhận biết các dung dịch trên viết các phương trình phản
ứng xảy ra?
3. Bốn chất hữu công thức phân tử như sau: C
2
H
2
, C
2
H
6
O, C
2
H
4
O
2
, C
2
H
6
,
được hiệu ngẫu nhiên X, Y, Z, T. Biết rằng:
- Chất Y tác dụng được với natri nhưng không tác dụng được với dung dịch
NaOH.
- Chất Z tác dụng được với dung dịch NaOH làm quỳ tím hóa đó.
- Chất X khi bị đốt cháy tỏa nhiều nhiệt.
- Chất T làm mất màu dung dịch brom.
Hãy xác định công thức cấu tạo gọi tên của các chất X, Y, Z, T. Viết các
phương trình phản ứng minh họa?
Bài 2 (2,0 điểm)
1. Khử hoàn toàn 28 gam hỗn hợp gồm CuO Fe
2
O
3
, cần vừa đủ 10,08 lít khí
CO (đktc) thu được a gam hỗn hợp rắn. Xác định giá trị của a?
2. Cho 3,6 gam kim loại Mg vào 250 ml dung dịch FeCl
3
1M. Sau khi phản
ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn dung dịch X. Tính m nồng
độ mol của c chất trong dung dịch X (xem như thể ch dung dịch sau phản
ứng không đổi)?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 3 (3,0 điểm)
Cho 13,8 gam hỗn hợp X gồm kim loại kiềm R Ca tác dụng hết với nước thu
được 5,6 lít H
2
(đktc) dung dịch Y. Mặt khác, cho 8,58 gam kim loại R phản
ứng hết với ợng dung dịch HCl thì thể tích khí H
2
thoát ra lớn n 2,24 lít
(đktc).
1. Tìm kim loại R?
2. Cho 15 lít hỗn hợp khí X gồm N
2
CO
2
(đktc) vào dung dịch Y. Sau khi
phản ứng kết thúc thu được 8,5 gam kết tủa. Tính thành phần phần trăm về th
tích của mỗi khí trong hỗn hợp Z?
Bài 4 (2,0 điểm)
Hỗn hợp A gồm ợu etylic 2 axit hữu kế tiếp nhau dạng
CnH
2
n+1COOH. Chia hỗn hợp A làm hai phần bằng nhau:
- Phần 1: Cho tác dụng hết với Na thì thu được 3,92 lít khí H
2
(đktc).
- Phần 2: Đem đốt cháy hoàn toàn, sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt
qua bình 1 đựng H
2
SO
4
đặc rồi đến bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)
2
dư, thấy
khối lượng bình 1 tăng thêm 17,1 gam bình 2 xuất hiện 147,75 gam kết tủa.
1. Xác định ng thức của 2 axit hữu trong hỗn hợp A?
2. Tính thành phần phần trăm về khối ợng của mỗi chất trong hỗn hợp A?
Cho biết: H=1; Li=7; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Cl=35,5; K=39;
Ca=40; Fe=56; Cu=64; Rb=85; Ba=137
---------HẾT---------
Mời các bạn xem tiếp tài liệu tại: https://vndoc.com/luyen-thi-vao-lop-10

Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên môn Hóa học Sở GD&ĐT Kiên Giang

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên môn Hóa học Sở GD&ĐT Kiên Giang năm học 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Hóa học để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi tuyển sinh sắp tới đây đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên môn Toán trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội năm học 2018 - 2019

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn Toán Sở GD&ĐT Lâm Đồng năm học 2018 - 2019

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên môn Hóa học trường Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội năm học 2018 - 2019

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ Văn Sở GD&ĐT Thái Nguyên năm học 2018 - 2019

Đánh giá bài viết
1 523
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Hóa học Xem thêm