29. Nguyễn Văn Quân 11B9 Hóa học

Đốt cháy hoàn toàn 24,5g chất hữu cơ X, chỉ thu được CO2 và H2O

. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 chứa H2SO4 đặc và bình 2 chứa dung dịch KOH. thấy khối lượng bình 1 tăng 18,9g còn bình 2 tăng 61,6g. Xác định CTPT của X biết khi làm bay hơi 28g X thì thu được thể tích bằng thể tích của 0,8g H2 trong cùng điều kiện.

 

 

3
3 Câu trả lời
 • Cu Lì
  Cu Lì

  Giải thích các bước giải:

  m1tăng=mH2O=18,9g
  ⇒nH2O=18,9 : 18=1,05(mol)
  ⇒nH=2nH2O=1,05.2=2,1(mol)
  m2tăng=mCO2=61,6g
  ⇒nC=nCO2=61,6 : 44=1,4(mol)
  ⇒nO=(24,5−1,4.12−2,1.1):16=0,35(mol)
  nC:nH:nO=1,4:2,1:0,35=4:6:1
  ⇒CTĐGN của X là C4H6O

  Đặt CTPT của X có dạng (C4H6O)n
  nX=nH2=0,8:2=0,4(mol)
  ⇒MX =28:0,4=70
  ⇒(12.4+1.6+16)n=70
  ⇒n=1
  Vậy CTPT của X là C4H6O

  0 Trả lời 11:56 27/01
 • Bánh Tét
  Bánh Tét

  khó

  0 Trả lời 11:56 27/01
 • shinichiro
  shinichiro

  Giúp mình với

  0 Trả lời 11:56 27/01

Hóa học

Xem thêm