Cách đánh số trang từ một trang bất kỳ trong Word

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Rất nhiều bạn thắc mắc cách đánh số trang bất kỳ và muốn bỏ qua không đánh những trang mình không muốn thì phải làm như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ trình bày chi tiết hướng dẫn các bạn cách đánh số trang bất kỳ trong Word.
Thủ thuật văn phòng Xem thêm