Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Khoa học năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề kiểm tra học kì 1 môn Khoa học lớp 4 năm học 2017 - 2018 có đáp án và bảng ma trận đề thi theo TT 22 giúp các em học sinh ôn tập, ôn thi cuối học kì 1, đồng thời là tài liệu tham khảo giúp các thầy cô ra đề thi học kì 1 cho các em học sinh.
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Khoa học Xem thêm