Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Khoa học trường tiểu học Hàm Thắng, Bình Thuận năm 2016 - 2017

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file.Doc 10/01/2018 10:57:51 CH
Đề kiểm tra học kì 1 môn Khoa học lớp 4 trường tiểu học Hàm Thắng, Bình Thuận năm học 2016 - 2017 bao gồm đáp án giúp các em học sinh ôn tập, ôn thi cuối học kì 1, đồng thời là tài liệu tham khảo giúp các thầy cô ra đề thi học kì 1 cho các em học sinh.