Bộ đề thi Tiếng Anh trình độ B, tuyển sinh cao học

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Bộ đề thi Tiếng Anh trình độ B, tuyển sinh cao học
Bộ đề thi Tiếng Anh trình độ B, tuyển sinh cao học là tập hợp nhiều đề thi Tiếng Anh từ năm 2003 - 2006 được tổ chức tại trường đại học Kinh Tế TP. HCM. Đây là bộ đề thi hữu ích dành cho những bạn muốn ôn tập thi cao học.