Giáo án An toàn giao thông lớp 5 - Bài 6: An toàn giao thông đường sắt

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án An toàn giao thông lớp 5 - Bài 6: An toàn giao thông đường sắt được soạn chi tiết, chỉ ra nội dung của bài học và đảm bảo trật tự khoa học của thông tin, đúng chuẩn kiến thức và kỹ năng của Bộ GD&ĐT. Mời quý thầy cô giáo tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy trên lớp.
Giáo án điện tử An Toàn Giao Thông lớp 5 Xem thêm