Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12: Tập viết - Chữ hoa K

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Tập viết lớp 2: Chữ hoa K là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các thầy cô trong quá trình xây dựng bài giảng trên lớp đạt hiệu quả cao
Giáo án điện tử Tiếng Việt 2 Xem thêm