Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13: Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về công việc gia đình

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Tập đọc lớp 2 tuần 13: Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì? là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các thầy cô trong quá trình xây dựng bài giảng trên lớp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.
Giáo án điện tử Tiếng Việt 2 Xem thêm