Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 16: Tập đọc - Thời gian biểu

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Tập đọc lớp 2: Thời gian biểu là tài liệu tham khảo dành cho các thầy cô trong quá trình xây dựng bài giảng trên lớp, nâng cao chất lượng giảng dạy.
Giáo án điện tử Tiếng Việt 2 Xem thêm