Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 14: Tập làm văn - Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Tập làm văn lớp 4: Cấu tạo của bài văn miêu tả đồ vật là tài liệu tham khảo cho các thầy cô chuẩn bị bài giảng cho các tiết học đạt hiệu quả cao.
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm