Lịch sử Việt Nam thời kỳ phương bắc đô hộ lần thứ nhất

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thời kỳ Bắc thuộc chính là thời kỳ Việt Nam bị đặt dưới quyền cai trị của các triều đình Trung Quốc. Vậy lịch sử Việt nam thời kỳ Bắc thuộc có những đặc điểm gì? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau đây để hiểu rõ hơn.
Lịch Sử Việt Nam Xem thêm