Mẫu thông báo nghỉ hưu

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Mẫu thông báo nghỉ hưu 229 KB 19/09/2013 9:35:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu thông báo nghỉ hưu dành cho công chức sẽ được gửi mang tính chất thông báo trước khi có Quyết định nghỉ hưu chính thức. Mẫu thông báo nghỉ hưu được ban hành kèm theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP. Mời các bạn tham khảo mẫu thông báo nghỉ hưu trước thời hạn dưới đây của chúng tôi
Xem thêm các thông tin về Mẫu thông báo nghỉ hưu
Việc làm - Nhân sự Xem thêm