Mẫu thông báo nghỉ lễ cho khách hàng

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Mẫu thông báo nghỉ lễ cho khách hàng 99,2 KB 27/12/2018 3:27:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu thông báo nghỉ lễ cho khách hàng là mẫu giấy thông báo lịch nghỉ lễ của công ty đến khách hàng. Mẫu giấy nêu rõ nội dung nghỉ lễ, lịch làm việc trở lại của công ty để khách hàng nắm được.
Xem thêm các thông tin về Mẫu thông báo nghỉ lễ cho khách hàng
Thủ tục hành chính Xem thêm