Sáng kiến kinh nghiệm dạy nói Tiếng Anh qua trò chơi đóng vai

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Dạy Tiếng Anh qua trò chơi đóng vai giúp cả giáo viên và học sinh đều thích thú với việc dạy và học Tiếng Anh, học sinh sẽ thêm hiểu và nhớ từ vựng một cách chủ động và tiết học sẽ sôi nổi và tuyệt vời hơn rất nhiều.
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 11 Xem thêm