Tờ khai căn cước công dân

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tờ khai căn cước công dân 117 KB 25/12/2015 10:19:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tờ khai căn cước công dân là biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp thẻ căn cước công dân mới nhất, được ban hành theo Thông tư 66/2015/TT-BCA quy định biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, thi hành công tác cấp, đổi thẻ căn cước công dân theo quy định của pháp luật.
Xem thêm các thông tin về Tờ khai căn cước công dân
Thủ tục hành chính Xem thêm