Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 13 - Đề 2

9 872

Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 13

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 13 - Đề 2 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 13 lớp 4 từ trắc nghiệm đến tự luận, ôn tập các dạng bài tập quy đổi khối lượng, diện tích. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 13 - Đề 2

 Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 13

  Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 13

Đáp án Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 13

Câu 1

a: B

b: A

c: D

d: D

Câu 2

 Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 13

Câu 3

 Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 13

Câu 4

 Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 13

Câu 5

 Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 13

Đánh giá bài viết
9 872
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Xem thêm