Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại Châu Âu

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 3

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại Châu Âu là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 7 hay được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn giải các câu hỏi trong vở bài tập Lịch sử 7 theo chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập 1 trang 9 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

1. Quê hương của phong trào Văn hoá Phục hưng là

A. Anh. B. Pháp. C. Ý. D. Hi Lạp.

2. Các nhà Văn hoá Phục hưng tiêu biểu là

A. Ra-bơ-le, Đê-các-tơ, Lê-ô-na đơ Vanh-xi.

B. Hô-me, Ta-lét, Pi-ta-go.

C. Khổng Tử, Mạnh Tử.

D. Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê.

3. Những nước đi đầu trong phong trào Cải cách tôn giáo là

A. Đức, Thuỵ Sĩ.

B. Anh, Pháp,

c. Bỉ, Hà Lan.

D. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

4. Người khởi xướng phong trào Cải cách tôn giáo là

A. Lu-thơ. B. Can-vanh. C. Sếch-xpia. D. Cô-péc-ních.

5. Kết quả của Cải cách tôn giáo là

A. thủ tiêu được tôn giáo Cũ

B. Ki-tô giáo bị chia làm hai phái: Cựu giáo và Tân giáo (tôn giáo cải cách)

C. hình thành một tôn giáo hoàn toàn mới.

D. chế độ phong kiến bị lật đổ

Trả lời

1. C 2. A 3. A 4. A 5. B

Bài tập 2 trang 10 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô trước các câu sau.

1. Thời trung đại, Ki-tô giáo là hệ tư tưởng thống trị trong xã hội, thần thánh là các nhân vật trung tâm, kinh thánh nhà thờ là chân lí, giá trị của con người và quyền con người bị hạ xuống mức thấp nhất.

2. Thời hậu kì trung đại, giai cấp tư sản hình thành, có thế lực lớn về kinh tế và chính trị. Họ muốn xây dựng nền văn hoá mới và thực hiện cải cách Ki-tô giáo cho phù hợp với giai cấp tư sản.

3. Nội dung của phong trào Văn hoá Phục hưng là phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội, đề cao giá trị con người.

4. Lu-thơ là một tu sĩ người Thuỵ Sĩ, còn Can-vanh là một mục sư người Đức.

5. Cuộc Cải cách tôn giáo đã tá c động trực tiếp, làm bùng Ịên cuộc "Chiến tranh nông dân Đức"

Trả lời

Đúng: 1, 3, 5

Sai; 2, 4

Bài tập 4 trang 11 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hoá Phục hưng là gì? Em hiểu thế nào về phong trào Văn hoá Phục hưng?

Trả lời

  • Nguyên nhân:
    • Trật tự xã hội phong kiến và giáo hội Ki-tô đã lạc hậu, cản trở sự phát triển của xã hội
    • Giai cấp tư sản có thế lực kinh tế nhưng không có địa vị xã hội, nên đấu tranh, mở đầu trên lĩnh vực văn hoá.
  • Phong trào Văn hoá Phục hưng do giai cấp tư sản tiến hành ở Tây Âu vào thế kỉ XIV - XVII, chống Giáo hội, đề xướng nền văn hoá mới dưới danh nghĩa làm sống lại tinh thần văn hoá Hi Lạp - Rô-ma cổ đại.
Đánh giá bài viết
7 1.319
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở BT Lịch Sử 7 Xem thêm