Anh Vân Lịch Sử lớp 9

Giai cấp tiểu tư sản Việt Nam đã sử dụng hình thức đấu tranh chủ yếu nào trong những năm 1919-1925

3
3 Câu trả lời
 • Bọ Cạp
  Bọ Cạp

  Các phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản và tiểu tư sản ở Việt Nam đều nhằm chống đế quốc, tay sai đòi các quyền lợi về kinh tế- chính trị, dưới hình thức công khai, hợp pháp. Do đó nó đều mang tính chất dân tộc dân chủ công khai.

  0 Trả lời 14:48 19/05
  • Gấu Bông
   Gấu Bông

   - Phong trào đấu tranh của các tầng lớp tiểu tư sản trí thức trong nước diễn ra sôi nổi:

   - Thành lập tổ chức chính trị như Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên ...

   - Ra những tờ báo tiến bộ như: Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê, Tiếng Dân. lập nhà xuất bản tiến bộ như Nam đồng thư xã (Hà Nội), Cường học thư xã (Sài Gòn), Quan hải tùng thư (Huế).

   - Sự kiện nổi bật : đấu tranh đòi trả tự do cho Phan Bội Châu (1925), cuộc truy điệu và để tang Phan Châu Trinh (1926).

   - Hình thức đấu tranh chủ yếu của giai cấp tiểu tư sản là đấu tranh bằng báo chí, yêu sách chính trị, mít tinh, biểu tình, bãi công và đặc biệt về tổ chức đã xuất hiện các tổ chức hoạt động văn hoá yêu nước và dân chủ, hội, đảng chính trị.

   0 Trả lời 14:48 19/05
   • ebe_Yumi
    0 Trả lời 14:55 19/05

    Lịch Sử

    Xem thêm