Giải Sách bài tập Tin học 4: Những gì em đã biết (trang 71)

Giải Sách bài tập Tin học 4: Những gì em đã biết (trang 71) - Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 phần Em tập soạn thảo là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 59 SBT Tin học lớp 4

Tìm cách ghép đúng:

Lời giải:

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4

Bài 2 trang 60 SBT Tin học 4

Để gõ chữ hoa, em cần nhấn và giữ phím nào dưới đây khi gõ:

1) Shift

2) Crtl

3) Enter

Lời giải:

Em chọn phương án 1.

Bài 3 trang 60 SBT Tin học 4

Hãy ghép mỗi hình ở cột bên phải với hình tương ứng ở cột bên trái.

Chọn nút, phím nào?

Kết quả khi nhấn phím, nháy nút

A. BackSpace

1.

Trước khi xoá: thông minh

Sau khi xoá: thông m

Phục hồi: thông minh

B. Delete

2.

Trước khi nhấn phím: thông minh

Sau khi nhấn phím: thông mnh

C. Undo

3.

Trước khi nhấn phím: thông minh

Sau khi nhấn phím thông mih

Lời giải:

Ghép đúng là: A – 2; B – 3; C - 1

Bài 4 trang 62 SBT Tin học 4

Trong hình dưới đây, em hãy điền các chữ cần gõ từ bàn phím vào các ô của dòng dưới để có chữ tương ứng ở các ô của dòng trên (chỉ điền theo một kiểu: Telex hoặc Vni). Ví dụ, với kiểu Vni để có chữ ă, em gõ a8.

Lời giải:

â

ê

ô

ơ

ư

ă

đ

aa

ee

oo

ow

uw

aw

dd

Bài 5 trang 62 SBT Tin học 4

Hãy điền các chữ em cần gõ để có cụm từ tương ứng (chỉ điền theo một kiểu Telex hoặc Vni). Ví dụ, với kiểu Telex, để có chữ Thủ đô, em cần gõ chữ Thur đoo

Lời giải:

Trời thu trong xanh

Troiwf thu trong xanh

Mấy trắng lãng đãng

Maay trawngs langx ddangx

Đồng lúa chín vàng

Ddoongf luas chins vangf

Thủ đô tươi đẹp

Thur ddoo tuwowi ddepj

Quê hương đổi mơi

Quee huwowng dodoir moiws

Việt Nam hoà bình

Vieetj Nam hoaf binhf

Bài 6 trang 62 SBT Tin học 4

Khi thực hành Mai đã gõ một câu đố Tiếng Việt theo kiểu Telex, nhưng Mai quên không chọn kiểu gõ Tiếng Việt mà để gõ kiểu Tiếng Anh nên câu đố này hiện trên màn hình như một dòng mật mã:

Caau ddoos

Bowts ddaauf thif nhor nhaats nhaf

Ddaauf dduooi bor heets hoacs ra beos tronf

Ddeer nguyeen minhf laij thon thon

Cungf caauj trof nhor lon ton toiws truwowngf

Lời giải:

Câu đố

Bớt đầu thì nhỏ nhất nhà

Đầu đuôi bỏ hết hoá ra béo tròn

Để nguyên mình lại thon thon

Cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường.

Giải đố: đây là cái BÚT

Bài 7 trang 63 SBT Tin học 4

Khi thực hành Minh đã gõ một bài ca dao tiếng Việt theo kiểu Vni, nhưng Minh quên không chọn kiểu gõ Tiếng Việt mà để kiểu gõ tiếng Anh nên bài ca dao này trên màn hình là:

Tha8ng2 Cuo6i5 ngo6i2 go6c1 ca6y d9a

Tha3 tra6u a8n lua1 goi5 cha o7i2 o7i2

Cha con2 ca8t1 co3 tre6n tro7i2

Me5 con2 cu7o7i4 ngu7a5 d9i mo7i2 quan vie6n

O6ng tho7i2 ca6m2 bu1 ca6m2 nghie6n

Ba2 tho7i2 ca6m2 tie6n2 d9i chuo6c5 la1 d9a

Lời giải:

Bài ca dao bạn Minh muốn gõ là:

Thằng cuội ngồi gốc cây đa

Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời

Cha còn cắt cỏ trên trời

Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên

Ông thời cầm bút cầm nghiên

Ông thời cầm tiền đi chuộc lá đa

T1 trang 61 SBT Tin học 4

Khởi động phần mềm Word và quan sát màn hình để nhớ lại những gì em đã học.

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4

Lời giải:

Hướng dẫn: để khởi động phần mềm Word, em nháy đúp chuột lên biểu tượng Word trong màn hình làm việc. Sau thao tác này, màn hình soạn thảo của Word sẽ hiện ra như hình vẽ dưới đây.

Em hãy nhận biết một số thành phần trên màn hình này ứng với các số cho trong hình vẽ.

Nội dung

Số tương ứng là

Con trỏ soạn thảo

2

Vùng soạn thảo

3

Biểu tượng văn bản soạn thảo bằng Word

1

Nút lệnh đóng màn hình soạn thảo

4

Giải sách bài tập Tin học 4 bài: Những gì em biết (trang 71) có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Em tập soạn thảo - SBT Tin học lớp 4, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 379
Sắp xếp theo

Tin học lớp 4

Xem thêm