Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập Tin học 4: Sao chép hình

Giải bài tập Tin học lớp 4: Sao chép hình - Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 - Phần 2 - Em tập vẽ là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 23 SGK Tin học lớp 4:

Em hãy chỉ ra các công cụ dùng để chọn một phần hình vẽ.

Giải bài tập Tin học lớp 4: Sao chép hình

Lời giải:

Công cụ để chọn một phần hình vẽ là: Giải bài tập Tin học lớp 4: Sao chép hình


Bài 2 trang 23 SGK Tin học 4:

Đánh dấu (x) vào thao tác đúng để chọn một phần hình vẽ.

Nháy chuột trên vùng cần chọn

Kéo thả chuột bao quanh vùng cần chọn

Nháy đúp chuột trên vùng cần chọn

Lời giải:

Nháy chuột trên vùng cần chọn

x

Kéo thả chuột bao quanh vùng cần chọn

Nháy đúp chuột trên vùng cần chọn

Bài 3 trang 23 SGK Tin học 4:

Hãy đánh dấu (x) vào những câu đúng trong các câu sau:

Giải bài tập Tin học lớp 4: Sao chép hình

Lời giải

Giải bài tập Tin học lớp 4: Sao chép hình

Bài thực hành 1 trang 24 SGK Tin học 4:

Mở tệp saochephinh1.bmp và thực hiện sao chép hình để có ba com bướm từ một con bướm theo mẫu ở hình 36.

Giải bài tập Tin học lớp 4: Sao chép hình

Lời giải:

- Hướng dẫn:

• Mở tệp Saochephinh1.bmp

• Sử dụng công cụ Giải bài tập Tin học lớp 4: Sao chép hìnhđể chọn con bướm.

• Nhấn giữ phím Ctrl và kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới. Thả nút chuột trước, thả phím Ctrl sau.

• Lặp lại bước 3 để được ba con bướm.

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 4: Sao chép hình

Bài thực hành 2 trang 27 SGK Tin học 4:

Mở tệp saochephinh2.bmp và tạo một đôi thỏ theo mẫu ở hình 41.

Giải bài tập Tin học lớp 4: Sao chép hình

Lời giải:

- Hướng dẫn:

• Mở tệp Saochephinh2.bmp

• Sử dụng công cụ Giải bài tập Tin học lớp 4: Sao chép hìnhđể chọn con thỏ.

• Nhấn giữ phím Ctrl và kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới. Thả nút chuột trước, thả phím Ctrl sau.

• Lặp lại bước 3 để được 2 con thỏ.

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 4: Sao chép hình

Bài thực hành 3 trang 27 SGK Tin học 4:

Mở tệp saochephinh3.bmp. Sao chép một quả táo thành hai quả táo theo mẫu ở hình 42.

Giải bài tập Tin học lớp 4: Sao chép hình

Lời giải:

- Hướng dẫn:

• Mở tệp Saochephinh3.bmp.

• Sử dụng công cụ Giải bài tập Tin học lớp 4: Sao chép hìnhđể chọn quả táo.

• Nhấn giữ phím Ctrl và kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới. Thả nút chuột trước, thả phím Ctrl sau.

• Lặp lại bước 3 để được 2 quả táo

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 4: Sao chép hình

Bài thực hành 4 trang 27 SGK Tin học 4:

Sao chép các quả nho ở hình 43a để có một chùm nho theo mẫu ở hình 43b (tệp Saochephinh4.bmp). Gợi ý: Di chuyển các quả nho trước, cuối cùng di chuyển các lá nho.

Giải bài tập Tin học lớp 4: Sao chép hình

Lời giải:

- Hướng dẫn:

• Mở tệp Saochephinh4.bmp.

• Sử dụng công cụ Giải bài tập Tin học lớp 4: Sao chép hìnhđể chọn quả nho và lá.

• Nhấn giữ phím Ctrl và kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới. Thả nút chuột trước, thả phím Ctrl sau.

• Lặp lại bước 3 để được kết quả.

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 4: Sao chép hình

Bài thực hành 5 trang 27 SGK Tin học 4:

Mở tệp Saochephinh5.bmp. Bằng cách sao chép và di chuyển, hãy lắp các cửa sổ để có ngôi nhà ở hình 44b.

Lời giải:

- Hướng dẫn:

• Mở tệp Saochephinh5.bmp.

• Sử dụng công cụ Giải bài tập Tin học lớp 4: Sao chép hìnhđể chọn cửa sổ.

• Nhấn giữ phím Ctrl và kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới. Thả nút chuột trước, thả phím Ctrl sau.

• Lặp lại bước 3 để được kết quả.

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 4: Sao chép hình

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
6
Sắp xếp theo

    Tin học lớp 4

    Xem thêm