Giải bài tập Tin học 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ

Giải bài tập Tin học lớp 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ - Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 - phần Em tập soạn thảo là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 86 SGK Tin học lớp 4

Em có thể thay đổi cỡ chữ và phông chữ của văn bản đã gõ không?

Không thể

Có thể.

Lời giải: Chọn có thể

Bài 2 trang 86 SGK Tin học 4

Việc thay đổi cỡ chữ khác việc chọn cỡ chữ em đã biết trong bài trước ở bước nào?

Không có gì khác

Trước khi chọn cỡ chữ mới em cần chọn đoạn văn bản cần thay đổi cỡ chữ.

Lời giải: Trước khi chọn cỡ chữ mới em cần chọn đoạn văn bản cần thay đổi cỡ chữ.

Bài 3 trang 86 SGK Tin học 4

Điều gì sẽ xảy ra sau khi em thay đổi phông chữ.

Tất cả các chữ (kể các chữ đã gõ và các chữ sẽ gõ) đều có phông chữ em chọn.

Chỉ các chữ được gõ mới có phông chữ em chọn.

Các chữ được chọn có phông chữ em chọn.

Lời giải: Các chữ được chọn có phông chữ em chọn.

Bài thực hành 1 trang 82 SGK Tin học 4

Khởi động phần mềm Word và thực hiện theo các bước sau:

1. Gõ câu Quê hương em tươi đẹp.

2. Chọn từ Quê hương theo hai cách kéo thả chuột và nhấn giữ phím Shift.

Em có nhận xét gì?

Lời giải:

- Kết quả:

 Thay đổi cỡ chữ và phông chữ

- Nhận xét: cách kéo thả chuột thường sẽ bôi đen sang phím cách, còn cách giữ phím Shift thì sẽ gọn trong chữ cần bôi đen.

Bài thực hành 2 trang 83 SGK Tin học 4

Gõ đoạn văn dưới đây. Sau khi gõ xong, hãy thay đổi cỡ chữ của tên đoạn văn và nội dung đoạn văn.

 Thay đổi cỡ chữ và phông chữ

Lời giải:

- Hướng dẫn:

• Chọn tên đoạn văn rồi chọn cỡ chữ 18

• Bôi đen đoạn văn rồi chọn cỡ chữ 14.

- Kết quả:

 Thay đổi cỡ chữ và phông chữ

Bài thực hành 3 trang 84 SGK Tin học 4

Thay đổi phông chữ của tên đoạn văn Chiều trên quê hương trong bài thực hành T2.

Lời giải:

- Hướng dẫn:

• Bôi đen tên đoạn văn

• Chọn phông chữ thích hợp.

- Kết quả:

 Thay đổi cỡ chữ và phông chữ

Bài thực hành 4 trang 85 SGK Tin học 4

Trình bày lại (thay đổi phông chữ, cỡ chữ) đoạn văn trong bài T2 theo mẫu dưới đây.

Lời giải:

- Hướng dẫn:

• Chọn tên đoạn văn, đổi phông chữ thành Arial, cỡ chữ 20.

• Chọn nội dung đoạn văn, đổi phông chữ thành Times New Roman, cỡ chữ 14.

- Kết quả:

 Thay đổi cỡ chữ và phông chữ

Bài thực hành 5 trang 85 SGK Tin học 4

Gõ đoạn văn sau đây rồi trình bày đoạn văn theo phông chữ và cỡ chữ tuỳ theo ý em.

 Thay đổi cỡ chữ và phông chữ

Lời giải:

- Chọn cỡ chữ, phông chữ tuỳ ý

 Thay đổi cỡ chữ và phông chữ

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 1.057
Sắp xếp theo

Tin học lớp 4

Xem thêm